VZW OIGO cofinanciert informatiegids voor patiënten UZ Gent.

persbericht-20161028-foto-01

Extra houvast voor patiënten met kanker.

OIGO (Opgeven Is Geen Optie) is een VZW uit Laarne-Kalken met als doelstelling het comfort voor kankerpatiënten te verbeteren.

Wanneer het woord ‘kanker’ valt na het stellen van de diagnose breekt voor de patiënt een periode aan die vooral gekenmerkt wordt door grote onzekerheid. Om de patiënt tijdens deze periode een houvast te bieden werd binnen de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent het idee opgevat om een ‘informatiegids’ te ontwerpen. Deze gids staat de patiënt bij tijdens de behandeling van zijn ziekte; zo vindt de patiënt er onder meer informatie in terug omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij moet volgen, informatie omtrent voeding, medicatie enz. In deze gids is er ook plaats om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren, voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten e.d. binnen het UZ Gent.

Al verschillende jaren helpt OIGO bij de financiering van deze informatiegids.

Deze informatiegids is ondertussen goed ingeburgerd, in die mate zelfs dat er dit jaar terug nood is aan een bijkomende bestelling. Opnieuw heeft OIGO ermee ingestemd deze bijkomende bestelling mee te helpen financieren.

Onlangs werden de eerste exemplaren van de hernieuwde versie overhandigd aan de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent.

Leave a Reply