Project 2011

Project 2011: De Medische Oncologie

Met het project voor 2011 zijn we reeds aan ons 4e realisatie toe, wat ooit is opgestart als een éénmalige actie door een aantal vrienden is ondertussen uitgegroeid tot een trouw engagement van ontelbare personen en organisaties met één gezamenlijk doel, onze medemens die opgezadeld wordt met deze vreselijke ziekte zoveel mogelijk steunen in zijn persoonlijke strijd.

Na de afdeling Hematologie in 2008 en 2009, het netwerk Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen in 2010 wordt voor het dit project gekozen voor een samenwerking met de dienst Medische Oncologie van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Wij zijn ervan overtuigd met dit project opnieuw een bijzondere bijdrage te leveren aan het verhogen van het comfort van de kankerpatiënt. Wij hopen hiervoor terug op de medewerking van heel wat personen en verenigingen van binnen en buiten Laarne te mogen rekenen.

De dienst Medische Oncologie behandelt en begeleidt patiënten met een één of andere vorm van kanker. De dienst behoort tot de sector Man, Vrouw en Kind en bestaat uit een polikliniek, dagkliniek en een hospitalisatieafdeling. De dienst is sedert 21 juli 2006 actief.

Het project van OIGO binnen deze dienst bestaat uit de aankoop van een lasertoestel en de co-financiering van een informatiemap voor patiënten bij wie als diagnose kanker is vastgesteld.

Het lasertoestel behandelt op een heel doeltreffende wijze mucositis ten gevolge van de behandeling met zware chemotherapie. Mucositis ontwikkelt zich vooral in de mond van de patiënt en geeft aanleiding tot vreselijke pijn waardoor het opnemen van vast voedsel quasi onmogelijk wordt. Het laseren van deze letsels geeft fantastische resultaten, in de beste gevallen treedt er onmiddellijke pijnvermindering op, de genezing volgt heel snel.

Wanneer het woord ‘kanker’ valt na het stellen van de diagnose breekt voor de patiënt een periode aan die vooral gekenmerkt wordt door grote onzekerheid. Om de patiënt tijdens deze periode een houvast te bieden werd binnen de dienst Medische Oncologie het idee opgevat om een informatiegids‘ te ontwerpen. Deze gids zal de patiënt bijstaan tijdens de behandeling van zijn ziekte; zo zal de patiënt er ondermeer informatie in terugvinden omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij zal moeten volgen, informatie omtrent voeding, medicatie enz.. In deze gids zal er ook plaats zijn om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren,voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten e.d. binnen het UZ Gent,…. In een eerste fase wordt een oplage van 2.500 exemplaren van deze informatiegids voorzien.

Binnen het project van 2011 is er ook aandacht voor plaatselijke werking; in het voorjaar van 2010 werden voor de eerste maal de verwendagen voor patiënten van Laarne en Kalken, in behandeling of herstellende van kanker, met succes ingericht. In het najaar van 2011 zullen deze verwendagen opnieuw worden georganiseerd. In samenspraak met de plaatselijke huisartsen zal aan de patiënten opnieuw de mogelijkheid worden geboden om een dagje te genieten in het gezelschap van andere lotgenoten.

Leave a Reply