Jaaroverzicht 2015

2015, het jaar van de vernieuwing!

Soms gebeurt het spontaan, een nieuw idee dat al een tijdje rijpt komt tijdens een gesprek aan bod, wordt enthousiast onthaald en brengt weer anderen op nieuwe ideeën. Voor je het goed en wel beseft steken heel wat bestaande initiatieven in een nieuw kleedje en zien nieuwe initiatieven het levenslicht.

Dat is wat er nu precies is gebeurd in 2015 ………

Valentijn valt normaliter op 14 februari maar voor Kimberly De Frene mocht het dit jaar wat vroeger zijn. Samen met haar vaste team medewerkers had zij het idee opgevat om een heuse ‘Valentijnsloop’ ten voordele van OIGO te organiseren op 7 februari. Zoveel mogelijk rondjes lopen met na elke ronde een beloning onder de vorm van een praline, dat was het opzet van het ganse gebeuren.
De eerste editie was een succes, mede door een heel aantal snoepers uit Laarne en Kalken. Op het eind was iedereen het erover eens, dit smaakt naar meer …..

Lopen deden we dit jaar meer dan één keer, zo ging op 28 februari de derde editie van de ‘Trialloop voor OIGO’ door. Anders dan bij de Valentijnsloop wordt er tijdens een trialloop heel wat meer verwacht van de deelnemers. Ondanks het toch wat pittig karakter van een dergelijke loop kon Kristof Vandevoorde ook dit jaar heel wat lopers warm maken om af te zakken naar Bavikhove.

Kimberly en Kristof, heel erg bedankt voor jullie jarenlange en stilaan legendarische
steun aan onze vereniging.

De bevolking sensibiliseren staat ingeschreven in onze statuten. Dit jaar hadden wij het geluk 2 ervaren en gezaghebbende sprekers -elk in hun domein- te mogen aankondigen.

Voor onze eerste infoavond op 11 maart mochten wij Dr. Colemont , voorvechter in de strijd tegen darmkanker en oprichter van de VZW ‘Stop Darmkanker’ verwelkomen.De naam en faam van onze gastspreker deed de zaal aardig vollopen. Tijdens de receptie achteraf was Dr. Colemont een veel gevraagde gesprekspartner voor een korte of langere babbel.

Onze 2de infoavond vond plaats op 18 november, voor die avond hadden wij Prof. Manu Keirsse te gast. Manu Keirsse is een autoriteit inzake rouwbeleving. Als thema hadden we gekozen voor ‘Alle gesprekken vonden 1 meter boven mijn hoofd plaats’ of hoe een kind het beleeft als iemand uit zijn naaste omgeving wordt geconfronteerd met een zware ziekte. Net zoals tijdens onze eerste infoavond mochten wij ook deze keer op heel wat belangstelling rekenen. Het was ook leuk onder de toehoorders ook een aantal personen te zien die beroepshalve met deze problematiek te maken hebben.

Beide infoavonden vonden plaats op een nieuwe locatie, de feestzaal van Restaurant Dorp 49 te Kalken. De nieuwe locatie werd gesmaakt, een mooie ontvangst en na afloop een verzorgde receptie, elke deelnemer was aangenaam verrast door het hele opzet. OIGO verstrekte op die manier toch heel wat informatie over deze moeilijk bespreekbare thema’s.!

Door de jaren heen is OIGO geëngageerd geworden op vele terreinen, een nieuwe uitdaging gaan we zeker niet uit de weg.

Zo vond op 16 mei het All Star Game plaats in Aalter. Net zoals tijdens de vorige edities vielen er tijdens dit basketbalgebeuren heel wat dunks en driepunters te bewonderen.
Lag de sportieve ambitie van beide teams in het behalen van de overwinning, het gezamenlijk doel stond bij iedere deelnemer centraal; zoveel mogelijk euro’s binnenhalen voor het goede doel!

Traditioneel is onze deelname aan de Stadsloop te Gent . Ook op 17 mei tekende OIGO present , liefst 80 deelnemers kleurden de Gentse binnenstad in de fel groene OIGO kleuren.
Het goede weer was dit jaar terug op post, de bankjes en stoelen aan de OIGO tent, gekoppeld aan een glas cava en een vers stukje fruit, kenden veel geïnteresseerden . De eerste afspraken voor de volgende editie in 2016 werden reeds gemaakt.

Voor de 8e editie van ‘Fietsen voor OIGO’ konden we dit jaar jammer genoeg niet rekenen op goed weer, in die mate zelfs dat er voor de eerste maal een rit op vrijdagavond (Laarne) moest worden afgelast. Ook tijdens de andere vrijdagavondritten waren de weergoden ons niet echt gunstig gezind.
Het mindere weer kon de echte OIGO fietser er echter niet van weerhouden om het aluminium of carbon ros van stal te halen, de traditionele afsluiter met crooner Alain is stilaan legendarisch en dit jaar was dit niet anders. De afsluitende ontbijteditie, dit maal zonder aansluitende fietstocht en voor het eerst in de Skala, was een voltreffer. Mede hierdoor kon voor deze editie terug een heel mooi financieel resultaat worden opgetekend.

In 2014 was OIGO één van de 2 goede doelen van de ‘Klassieker van het Goede doel – rit Eregouverneur André Denys’. Dit jaar hadden we de eer uitgekozen te zijn als één van de goede doelen van de 4e editie van de ‘Spie Belgium Classic’ op zaterdag 20 juni. Enkele OIGO bestuursleden staken die dag ook de handen uit de mouwen. Samen met onze voorzitster mochten zij ’s avonds een dikke cheque in ontvangst nemen! Bedankt aan Spie Belgium voor dit toch wel unieke gebaar!

Geert Braeckman en Marleen Pieters, 2 trouwe OIGO sympathisanten en fervente wielerliefhebbers liepen al een tijdje met het idee om eens competitief te koersen en op die manier geld in te zamelen. Resultaat van heel wat denk- reken- en organisatiewerk was de eerste editie van ‘Koersen voor OIGO’ op 7 en 8 augustus. Op vrijdagavond telden wij niet minder dan 76 wielertoeristen die de strijd aanbonden voor de zegeruiker. De zaterdag was voorbehouden voor de aangeslotenen bij WAOD. Met 250 deelnemers over beide dagen mochten we gerust spreken van een geslaagde eerste editie. De kans is groot dat er ook in 2016 wordt gekoerst voor OIGO.Een welgemeende ‘dank je wel’ aan het adres van Geert en Marleen voor de organisatie en aan Abel Bracke en Lisa van de firma Best Three die voor deze gelegenheid hun accommodatie gratis ter beschikking hebben gesteld.

‘Motoren voor OIGO’ zat dit jaar in een volledig nieuw jasje. Voor de 6e editie op zondag 13 september werd er afscheid genomen van de site rond het Kasteel van Laarne, de omgeving van het prachtig gerestaureerd gemeentehuis in de dorpskern van Laarne was het nieuwe decor voor deze uitgave. Een schot in de roos zou achteraf blijken ondanks het wat mindere weer. De ontvangst in het prachtig gerestaureerd gemeentehuis was voor veel deelnemers een aangename verrassing. Voor het ontbijt zat onze schitterende tent achteraan het gemeentehuis afgeladen vol. De motorrit werd door menig motorrijder bestempelt als de mooiste van alle voorbije edities. ’s Avonds vormde de prachtige verlichte achtergevel van het gemeentehuis een uniek decor voor de afsluitende BBQ. De afbraak op maandag gebeurde in barre weersomstandigheden maar niemand die het aan zijn hart liet komen. ‘Motoren voor OIGO’ van dit jaar is opnieuw geslaagd, de voorbereidingen voor de editie van 2016 zijn reeds aangevat.

Met de 4e editie van ‘Wandelen voor OIGO’ op zondag 20 september werd het sportieve luik van ons werkjaar afgesloten. Jaar na jaar groeit deze organisatie, Kimberly De Frene en haar medewerkers weten elk jaar meer deelnemers aan de start te krijgen. Onze samenwerking met het O.L.V. Ziekenhuis van Waregem was een extra stimulans voor vele deelnemers om die zondagnamiddag een aantal kilometers voor het goede doel te wandelen. Door deze organisatie, samen met de Valentijnsloop in het begin van het jaar, konden heel wat euro’s worden ingezameld. Opnieuw een dikke ‘dank u wel’ aan het adres van Kimberly en haar team zijn zeker dubbel verdiend!

Met het project voor 2015 zijn we definitief nieuwe wegen ingeslagen. Was onze werking tot op heden geconcentreerd op de werking binnen het UZ Gent, dan werd er voor dit jaar gekozen voor een samenwerking met 2 andere ziekenhuizen. In het OLV Ziekenhuis in Waregem heeft OIGO gezorgd voor de aankoop van een lasertoestel en de cofinanciering van een ijskap. In het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent is een project “Psycho-educatie voor kinderen voor en door kankerpatiënten” opgestart rond het overbrengen van de moeilijke boodschap aan kinderen en kleinkinderen. OIGO was meteen gewonnen voor dit project en de respons hierop is erg groot. Een uitbreiding van dit project is één van de mogelijke opties voor het project voor 2016.

De schitterende nieuwe locatie en het stilaan vertrouwd gebeuren vormden er samen voor dat onze ‘verwendagen’ in 2015 meer deelnemers kenden dan tijdens de voorbije edities. De blije gezichten en positieve respons na afloop bevestigen dat deze verwendagen echt wel gewaardeerd worden door de deelnemers. Samen kunnen praten met lotgenoten vormt een belangrijk gegeven binnen het aanvaarding- en verwerkingsproces.

In het najaar viel ons nog een laatste verrassing te beurt. Het ‘Torfsfonds’ (genoemd naar de gelijknamige schoenenketen) spendeert jaarlijks een budget aan het goede doel. Medewerkers van deze keten kunnen zelf een vereniging voordragen, uit al de voorgestelde goede doelen worden er uiteindelijk een handvol verenigingen weerhouden. Groot was onze verwondering toen we het bericht ontvingen dat onze vereniging was verkozen en meteen ook het maximum bedrag aan steun mocht ontvangen.

In 2015 werd er ook werk gemaakt van het verzorgen van onze public relations. Zo was OIGO te gast in het OLV Ziekenhuis van Waregem ter gelegenheid van de openbedrijvendag op zondag 4 oktober. De OIGO stand was ook te bewonderen in het UZ Gent tijdens de ‘Internationale dag van de palliatieve zorg’ op 9 oktober. Tot slot was OIGO ook te gast in het Maria Middelares ziekenhuis tijdens het IKG-symposium op zaterdag 17 oktober. De aanwezigheid van OIGO ging niet onopgemerkt voorbij, vele passanten spendeerden enige tijd aan onze stand en informeerden naar onze werking.

Onze deelname aan de Kerstmarkt op 18 december luidt traditioneel het einde van ons werkjaar in.

We kijken met terechte fierheid achterom en met heel veel gezonde nieuwsgierigheid vooruit naar wat 2016 ons te bieden heeft.

Het idee in 2015 om ons werkdomein te vergroten zal ook in 2016 een vervolg krijgen. Nu reeds hebben wij een heel aantal nieuwe voorstellen ontvangen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij voor volgend jaar opnieuw een project zullen kunnen voorstellen waarbij iedereen met heel veel enthousiasme zijn steentje zal willen toe bijdragen.

Tot slot willen wij alle medewerkers aan onze diverse activiteiten van harte bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Zonder hen zou een werking als die van OIGO nooit kunnen gerealiseerd worden.

Ook een speciaal woordje van dank aan al onze sponsors en de vele gulle schenkers van grote en kleine giften. Ongeacht het bedrag betekenen deze giften voor ons een figuurlijke riem onder het hart!

Wij wensen iedereen een heel gezellig jaareinde toe en een heel gezond en voorspoedig 2016!

VZW OIGO

Leave a Reply