Project 2012

Na de dienst Oncologie in 2011 wordt er voor het project voor 2012 opnieuw samengewerkt met de dienst Hematologie van het UZ Gent, de dienst waarmee het allemaal begon.

Dit jaar maken wij ook werk van onze andere statutaire taak met name het sensibiliseren van de bevolking rond het thema kanker. Wij zijn fier jullie,
in samenwerking met de VZW Vonkel een infoavond rond het thema ‘Euthanasie en zelfbeschikkingsrecht’ te kunnen voorstellen.

De behandeling van kankerpatiënten stelt hoge eisen; binnen de dienst Hematologie worden 6 isolatiekamers ingericht die voorzien worden van een plasmair toestel dat toelaat schimmelsporen uit de kamer te weren. Invasieve schimmelinfecties blijven de patiënten bedreigen, sturen de behandeling in de war en verlengen het ziekteverblijf. OIGO gaat de financiering van één dergelijk toestel op zich nemen.

Deze kamers zullen ook worden voorzien van het nodige comfort waaronder een tv-toestel, OIGO gaat de aankoop van 6 Led tv’s financieren.

Eén van de mooiste, zoniet het mooiste project tot dusver was de inrichting van een OIGO ruimte binnen de dagkliniek op de 3e verdieping van K12 van het UZ Gent. Dat deze ruimte beantwoordt aan een werkelijke nood bewijst het veelvuldig gebruik dat van deze ruimte wordt gemaakt. Het gebruik is dermate groot dat er op geregelde tijdstippen gebrek is aan zitplaatsen. OIGO zorgt voor de aankoop van bijkomend zitmeubilair waaronder één relaxzetel.

Andere aankopen zijn de aankoop van één automatische bloeddrukmeter en 5 whiteboards.

De VZW VONKEL, een luisterend huis, heeft als doel de bevordering van de integratie van het sterven, het doodgaan en het rouwen in het levensplan van elke persoon en zijn naast- en nabestaanden.

De VZW OIGO biedt de VZW VONKEL een forum om zijn werking toe te lichten. Tijdens een infovergadering wordt het thema euthanasie toegelicht. Euthanasie als een patiëntenrecht, als een levenseindebeslissing in de omkadering van mogelijke palliatieve zorg.

Op logistiek vlak steunen wij deze VZW door de uitbreiding van hun bibliotheek.

Net zoals in 2010 en 2011 worden in 2012 de verwendagen voor patiënten van Laarne en Kalken, in behandeling of herstellende van kanker, ingericht. Een dagje in het gezelschap van lotgenoten betekent voor veel patiënten de bevestiging er niet alleen voor te staan.

VZW OIGO

Leave a Reply