Over vzw OIGO

VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie)

De VZW OIGO werd opgericht op 27 december 2007. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9270 Kalken, Koffiestraat 37. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2008 onder het nummer 0012363.

Initiatiefnemer-oprichter is Laarnenaar Jo Vervaet waarbij in april 2007 lymfeklierkanker werd vastgesteld. Jo werd met succes behandeld in het UZ-Gent.

Het doel van de VZW is als volgt in de statuten opgenomen:

Het voorwerp van de vereniging is het comfort van mensen met kanker tijdens en na hun behandeling te verhogen door de aankoop van medische- en niet-medische materialen en apparatuur, het inrichten van gesprek- en ontspanningsruimtes, het aankopen van kanker gerelateerde literatuur en dit voor ziekenhuizen, palliatieve netwerken, zorghuizen en andere organisaties die mee helpen bijdragen tot het realiseren van het voorwerp van de vereniging.

De vereniging zal ook zorgen voor de nodige sensibilisering rond het thema kanker door het jaarlijks inrichten van één of meerdere infoavonden. Daarnaast zal de vereniging ook mensen met kanker samenbrengen met de bedoeling om lotgenoten ervaringen te laten uitwisselen om zo hun eigen ziektebeeld beter te kunnen plaatsen.

De vereniging mag zelf of in samenwerking met andere verenigingen of personen, activiteiten zoals bv. wandeltochten organiseren om dit voorwerp te realiseren.

Zij kan in die zin ook economische handelingen stellen doch enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het voorwerp waarvoor de vereniging werd opgericht.

Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp in eigendom te houden of er gebruik van te maken.

Als specifiek doel richt zij zich tot het verbeteren van het comfort van de patiënt. Als concreet project werd de afdeling Hematologie-B.M.T. van het UZ Gent uitgekozen. Tijdens het afgelopen jaar (2008) zijn heel wat activiteiten ingericht door diverse verenigingen en personen van Laarne en Kalken.

Met de opbrengst werden reeds een aantal noodzakelijke materialen aangekocht. (zie Tvv)

Doelstelling van de VZW OIGO is om dit engagement te bestendigen: door het inrichten van nieuwe activiteiten zullen verder fondsen worden ingezameld ten voordele van de verschillende kankerafdelingen binnen het UZ-Gent en lokale initiatieven in het kader van kankerbestrijding.

VZW OIGO
www.oigo.be
Ondernemingsnummer 0894 827 572