Jaaroverzicht 2014

Terugblik 2014

collage14

Op 15 maart 2008 waren wij te gast in de Ridderzaal van het Kasteel van Laarne naar aanleiding van de Charterday van Rotary Laarne. Ter gelegenheid hiervan mochten wij onze eerste cheque in ontvangst nemen …. Het zou het begin betekenen van een boeiende en bloeiende werking door de jaren heen.

Op 20 december 2014 was de Ridderzaal het decor voor het eerste Kerstconcert voor OIGO. Dit was meteen ook onze laatste activiteit van het werkjaar 2014, een werkjaar dat opnieuw een aantal verrassingen in petto had.
In het voorjaar viel OIGO al een eerste verrassing te beurt. OIGO werd namelijk gekozen als één van de 2 goede doelen van de ‘Klassieker van het goede doel – Rit Ere-Gouverneur André De Nys’ die doorging op 12 april. Een record aantal deelnemers, waaronder een ruime delegatie van OIGO, stonden aan de start van deze klassieker voor wielertoeristen. Na afloop en onder het goedkeurend oog van mening wielerliefhebber mocht OIGO een cheque van niet minder dan 6.265 euro in ontvangst nemen. Wij bedanken hierbij nogmaals wielerclub De Leierenners voor de organisatie en de heer en mevrouw Marc Clement-Sofie Denys in het bijzonder om onze vereniging te willen kiezen als goede doel voor deze editie.

Klassiekers als het basketbaltornooi ‘Allstarsgame’ in Aalter op 10 mei en ‘Lopen voor OIGO’ ter gelegenheid van de Stadsloop van Gent op 25 mei stonden ook dit jaar op het programma. Beide organisaties konden rekenen op een ruime belangstelling en een mooi financieel resultaat. Ook in 2015 staan beide organisaties opnieuw op de kalender.

Mei en juni zijn traditioneel de maanden waarop de fiets van stal wordt gehaald voor DE klassieker onder de OIGO klassiekers ‘Fietsen voor OIGO’. De volkstoeloop op de 4 vrijdagavonden was opnieuw fenomenaal. Het terras ter hoogte van Koffiestraat 37 zat elke vrijdagavond overvol, de straat elke keer opnieuw de stille getuige van ongeziene dansexploten.

Meer dan 250 ontbijters namen in stijl en bij ideale weersomstandigheden afscheid van onze vertrouwde locatie ‘De Koninklijke Harmonie’. Rond 10u mocht de bestuursgroep opnieuw opdraven om het resultaat van deze editie bekend te maken. Bij het aanhoren van het bedrag van 10.110 euro weerklonk voor de laatste keer een oorverdovend applaus. Wij houden eraan Patrick en Anne-Marie, de uitbaters van de Koninklijke Harmonie, te bedanken voor hun gastvrijheid om de zaal telkens opnieuw gratis ter beschikking te stellen voor de uitgeregende vrijdagavonden en de ontbijtsessies van Fietsen voor OIGO.

In 2015 staan deze fietsavonden opnieuw op het programma. Meer info volgt bij het begin van het nieuwe werkjaar.

8 mei 2014 staat voortaan in het vet gedrukt in de annalen van OIGO. Op die dag werd immers het OIGO terras aan de Palliatieve afdeling van het UZ-Gent, officieel in gebruik genomen. Het resultaat na maanden van voorbereiding mag gezien worden; een totaal vernieuwd en mooi aangekleed terras met vernieuwde aanplanting en nieuw meubilair heeft sinds de opening al heel wat bezoekers mogen verwelkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit terras in de komende jaren heel wat fijne uren ontspanning zal bieden aan de patiënten en hun verwanten.

Bij de heraanleg van dit terras waren heel wat mensen en firma’s betrokken; wij houden eraan de firma Becaus en de firma Christiaens in het bijzonder te bedanken voor hun bijdrage die zij hebben geleverd bij de realisatie van dit schitterend project. Van bestuurszijde was Peter de logistiek drijvende kracht achter het hele gebeuren. Ook voor jou Peter, nogmaals bedankt!

Eenmaal de herfst in zicht komt maken wij ons op voor een nieuwe editie van Motoren voor OIGO. Op zondag 14 september was het opnieuw zover.
Dat onze organisatie in de smaak valt van mening motorfanaat, daar valt niet meer aan te twijfelen na deze editie. Voor onze lustrumuitgave mochten wij een recordopkomst aan motorrijders en ontbijters verwelkomen. De uitgestippelde motorrit werd unaniem bejubeld, het unieke kader en de leuke randanimatie werd door elke bezoeker bijzonder gewaardeerd.

Het resultaat was recht evenredig met de geleverde inspanningen. Peter en Danny; de organisatoren van dit evenement, mochten niet zonder trots een resultaat van 10.578 euro optekenen. Op zondag 13 september 2015 zijn de motoren terug welkom in Laarne voor een nieuwe uitgave.

De week erna volgde het laatste sportieve evenement van 2014. Wandelen voor OIGO behoort ook stilaan tot de vaste ingrediënten van een OIGO werkjaar. Voor haar derde uitgave kon Kimberly en Els en hun ganse team terug rekenen op heel wat deelnemers waaronder een aantal fervente OIGO wandelaars. De puike organisatie vertaalde zich in een schitterend eindresultaat. Afspraak in 2015 voor een nieuwe editie.

Later op het jaar was OIGO nog van de partij in de Skala ter gelegenheid van de toneelvoorstelling ‘De Roze Draad’ in kader van ‘Think Pink’, de nationale preventiecampagne tegen borstkanker.

Op de kerstmarkt van Laarne op 19 december tekende OIGO ook present. Michiel en Elke, 2 nieuwe bestuursleden binnen OIGO, ‘trakteerden’ de bezoekers op zelf gemaakte overheerlijke cup cakes. Bij het nuttigen van een glaasje Prosecco konden de bezoekers een aantal van de realisaties van OIGO bewonderen en meer toelichting krijgen indien zij dit wensten.

Een nieuwe uitdaging gaat OIGO niet uit de weg. Op zaterdag 20 december vond voor de eerste maal een Kerstconcert plaats. Als decor voor dit unieke gebeuren werd voor de Ridderzaal van het Kasteel van Laarne gekozen. De 120 beschikbare plaatsen werden zonder problemen ingevuld. De reacties achteraf waren unaniem positief, het concert kon iedereen bekoren en menig concertganger informeerde reeds naar een volgende editie …

De officiële opening van het OIGO terras betekende onze grootste realisatie van dit jaar. Even belangrijk waren evenwel onze kleinere deelprojecten.

In februari en maart werden onze traditionele verwendagen georganiseerd. Net zoals tijdens de voorgaande jaren konden wij terug op heel wat respons rekenen. Ook in 2015 gaan deze verwendagen door.

Op 20 maart vond voor de 3e maal een infoavond plaats. Deze keer werd het thema ‘Borstkanker bij vrouwen’ behandeld. Katrien Devalez, consulente oncologie gynaecologie binnen het UZ Gent, kon het talrijk opgekomen publiek tot op het eind boeien en hen zo een leerrijke avond bezorgen.

De informatiemap die wij financierden n.a.v. het project van 2011 is reeds goed ingeburgerd in het behandelingsproces van de patiënt. In deze gids vindt de patiënt ondermeer informatie omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij of zij zal moeten volgen, informatie omtrent voeding, medicatie, enz…. De eerste voorraad is bijna uitgeput. Aan OIGO werd de vraag gesteld of zij een bijkomende druk opnieuw wilden financieren. Met heel veel plezier hebben wij ingestemd op deze vraag.

OIGO was bijzonder vereerd dat zij werden aangesproken om de opstart van de jongerenbox mee te helpen financieren. Het aantal adolescenten en jong volwassenen (AYA) met kanker neemt jaarlijks toe. De zorg voor jongeren met kanker vereist een speciale aanpak.
In deze box zijn heel wat ervaringen verzameld van jongeren met kanker. Deze box kan hen concrete handvaten aanbieden om tegemoet te komen aan hun behoeften en noden om de zorg te kunnen optimaliseren. Het is de bedoeling dat de AYA deze jongerenbox ook kan gebruiken om in zijn eigen taal en ritme te communiceren met zijn naaste omgeving en het professioneel zorgteam.

Het project voor 2015 krijgt stilaan vorm. In het voorjaar zullen wij hieromtrent meer info verschaffen.
Zoals je ziet was 2014 opnieuw een rijk gevuld jaar met heel wat initiatieven en realisaties. Gelukkig kunnen wij hiervoor steeds rekenen op een heel schare trouwe medewerkers. Wij houden eraan ook dit jaar de vele vrijwilligers van harte te bedanken voor hun onvoorwaardelijke en belangeloze inzet. Zonder jullie is dit alles organiseren onbegonnen werk.

2015 kondigt zich opnieuw aan als een druk werkjaar waaronder terug een aantal nieuwe activiteiten. Hou onze website in het oog voor meer nieuws hieromtrent bij het begin van het nieuwe jaar.

Tot slot nog een speciaal woordje van dank aan al onze sponsors en de vele gulle schenkers van grote en kleine giften. Ongeacht het bedrag betekenen deze giften voor ons een figuurlijke riem onder het hart!

Wij wensen aan iedereen die zich op één of andere manier heeft ingezet voor OIGO een heel voorspoedig en vooral gezond 2015 toe!

VZW OIGO

 

Leave a Reply