Project 2016

Het idee om ons werkingsgebied uit te breiden leeft al een tijdje, vorig jaar werd dit idee concreet met een eerste samenwerking met het Maria Middelares ziekenhuis van Gent en het O.L. Vrouw Ziekenhuis van Waregem.

De samenwerking met beide ziekenhuizen verliep vlot, de appreciatie was bijzonder groot.

Deze aangename ervaring was de aanleiding om voor het project voor 2016 op zoek te gaan naar concrete noden bij andere ziekenhuizen in de nabije buurt. Onze zoektocht was vruchtbaar zoals uit het overzicht zal blijken. Ook kregen wij dit jaar een spontane vraag vanuit het Zorghuis te Gent, een instelling die tot doel heeft een tijdelijke opvang te verzekeren voor kankerpatiënten tijdens of na hun behandeling.
Met heel veel trots stellen wij u hierbij het project voor dit jaar voor. Stuk voor stuk beantwoorden de verschillende deelprojecten aan het doel van onze vereniging; comfort bieden aan de kankerpatiënt tijdens of na zijn behandeling en ondersteuning bieden op het moment dat dit nodig is. Het sensibiliseren van het publiek en de lokale werking worden ook dit jaar niet vergeten.

Vanuit de dienst oncologie van het Jan Palfijn Ziekenhuis kregen wij de vraag voor de aankoop van 3 elektrische relax- en massagezetels. Om een comfortabele houding te kunnen aannemen in bed en zo pijnervaringen te reduceren zijn worstvormige kussens, ook wel eens ‘borstvoedingskussens’ genaamd, goed bruikbaar. Om de 3 verdiepingen met oncologische settings hiermee te voorzien, is er nood aan een 12-tal van deze kussens. Op beide voorstellen hebben wij positief geantwoord.

+++000+++

Vorig jaar financierden wij de aankoop van een ijskap voor het OLV Ziekenhuis in Waregem. Dit jaar kregen wij dezelfde vraag vanuit het AZ Sint-Lucas Ziekenhuis van Gent. Voor veel patiënten is het uitvallen van het haar tijdens de behandeling mentaal zwaar om dragen, het zelfbeeld krijgt bij velen een flinke deuk. Een behandeling met een ijskap voorkomt of beperkt de haaruitval bij patiënten tijdens de chemokuur. Gelet dat dit een zeer duur apparaat is, heeft OIGO ingestemd met een co-financiering waarbij OIGO een vrij belangrijke inbreng doet.

+++000+++

Voor het OLV Ziekenhuis in Waregem voorzien wij de aankoop van een bijkomende hoofdkap bij het gebruik van de ijskap.

+++000+++

Comfort bieden bij het brengen van een moeilijke boodschap was het uitgangspunt bij het project ‘Psyco-educatie voor kinderen voor en door kankerpatiënten’ dat mede door de medewerking van OIGO, vorig jaar is opgestart in het Maria Middelares Ziekenhuis van Gent.

Het overbrengen van een slechte boodschap naar (klein)kinderen is vaak een heel
moeilijke en pijnlijke gebeurtenis. Dit project dat voorziet in een informatiepakket, bestaande uit 2 jeugdboekjes op maat van jonge patiënten, heeft de bedoeling om deze ervaring voor beide partijen minder zwaar te maken. De respons op dit project is groot, in die mate zelfs dat men heeft beslist om dit uit te breiden en 3 aangepaste boekjes aan te bieden voor kinderen tussen 10 en 14 jaar.

Deze boekjes zullen terug gebundeld worden in een zelf ontworpen tasje dat door kankerpatiënten wordt gehaakt, samen met een paar zelf gemaakte knuffels. Dit laatste geeft een bijzondere meerwaarde aan dit toch wel unieke project.

Tweede luik is het informatieprogramma voor patiënten die in behandeling zijn maar weten dat ze niet meer kunnen genezen. Vanuit de praktijkervaring merkt men dat vele van deze patiënten met gevorderde ziekte met dezelfde thema’s bezig zijn: het dubbele pad van hoop én berusting bewandelen, het voorbereiden van naasten op hun eventuele overlijden in de toekomst, het afwegen van hoe ver men wil gaan in het volgen van levensverlengende behandelingen, het uitzoeken van praktische regelingen, …
Dikwijls doen patiënten dit in stilte, willen hun partner of familie hiermee niet belasten of partner en familie zijn er zelf nog niet aan toe. Soms ondervindt men dat partners het ook heel moeilijk kunnen hebben, omdat de ziekte en de behandelingen een langdurige impact hebben om de relatie en het gezin. Daarom lijkt het zinvol om patiënten, en in tweede instantie partners, die met deze zaken worstelen samen te brengen, ervaringen te laten uitwisselen, te voelen dat er lotgenoten zijn.

Beide voorstellen kunnen op ons financiële steun rekenen.

+++000+++

Wanneer het woord ‘kanker’ valt na het stellen van de diagnose breekt voor de patiënt een periode aan die vooral gekenmerkt wordt door grote onzekerheid. Om de patiënt tijdens deze periode een houvast te bieden werd in 2011 binnen de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent het idee opgevat om een ‘informatiegids’ te ontwerpen. Deze gids staat de patiënt bij tijdens de behandeling van zijn ziekte; zo vindt de patiënt er onder meer informatie in terug omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij moet volgen, informatie omtrent voeding, medicatie enz.. In deze gids is er ook plaats om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren, voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten e.d. binnen het UZ Gent.

In 2011 werd een eerste bestelling geplaatst van 2.500 stuks, in 2014 werd een bijkomende bestelling van 1.500 stuks geplaatst.

Deze informatiemap is ondertussen goed ingeburgerd, in die mate zelfs dat er dit jaar terug nood is aan een bijkomende bestelling. Opnieuw heeft OIGO ermee ingestemd
deze bijkomende bestelling mee te helpen financieren.

+++000+++

Zorghuis Gent VZW werd eind 2012 opgericht en is gevestigd te Gent, Eedverbondkaai 61. Zorghuis Gent is een initiatief dat openstaat voor alleenstaande kankerpatiënten en/of kankerpatiënten met weinig of geen mantelzorg. Het werd opgericht naar het voorbeeld van Zorghuis Oostende dat sedert 2008 operationeel is. Zorghuis Gent wil een thuis zijn voor kankerpatiënten tijdens of vlak na hun behandeling. Naast een fysieke plek waar je als revaliderende patiënt tot rust kan komen, wil het zorghuis ook een warm onthaal bieden door een team van betrokken vrijwilligers.

Voor dit Zorghuis voorzien wij de aankoop van een relaxzetel en nieuw meubilair voor de woon- en slaapruimtes.

+++000+++

Sedert een aantal jaren richten wij een infoavond in waarbij aan kanker gerelateerde onderwerpen aan bod komen. Op die manier willen wij de mensen sensibiliseren en voorlichten omtrent de vreselijke ziekte die kanker heet.
Zo mochten wij tijdens de voorbije edities reeds enkele gerenommeerde sprekers als Marc Cosyns, Luc Colemont en Manu Keirsse verwelkomen. In het najaar van 2016 voorzien wij terug een infoavond.

+++000+++
Onze verwendagen spreken jaar na jaar meer patiënten aan. Voor een aantal is een dagje kuren met lotgenoten inmiddels een jaarlijkse gelegenheid geworden om ervaringen uit te wisselen met andere patiënten van Laarne en Kalken. Bij iedereen doet het deugd om op het einde van de dag te weten dat zij niet alleen staan in hun strijd tegen deze oneerlijke ziekte. Ook in het voorjaar van 2016 staan deze verwendagen op het programma.

VZW OIGO

Leave a Reply