Jaaroverzicht 2010

Beste vrienden van OIGO

collage2010

Een heel druk werkjaar loopt stilaan op zijn eind, 2010 was volgens enkele getrouwen binnen het bestuur het drukste werkjaar ooit, 2010 was het ook het jaar waarin een aantal activiteiten voortaan gerust als ‘traditie’ kunnen worden bestempeld.

De maand mei spant hierbij de kroon met de tweede editie van het ‘All Star Game’, de tweede editie van de ’10 km dwars door Gent’ en tot slot de start van de derde editie van ‘Fietsen voor OIGO’. Alle 3 activiteiten waren succesvol al gebiedt de eerlijkheid ons toch even stil te staan bij de derde uitgave van Fietsen voor OIGO.

Deze uitgave was uniek in al zijn facetten, een succesvolle start met een overheerlijk ontbijt op een zonnige zondagmorgen, 5 vrijdagavondedities met heel veel deelnemers en gulle sponsors, afgesloten op de traditionele ‘Fietsen voor OIGO manier’ met veel smakelijke en vochtrijke uurtjes op het mooiste terras van Kalken. Het eindresultaat overtrof de stoutste verwachtingen, een echt kippenvelmoment als op de slotreceptie één voor één de cijfers werden bekendgemaakt, maar liefst 13.330 EURO!!!
Gerda en Marc en gans jullie team, heel erg bedankt!!!

Nieuw dit jaar was de eerste editie van Motoren voor OIGO, een motorgebeuren om en rond het prachtige kasteel van Laarne. De kritieken achteraf waren veelbelovend, een beginnersfout niet te na gesproken. Motoren voor OIGO heeft alles in zich om op termijn uit te groeien tot een ware traditie, noteer alvast 11 september 2011 voor de tweede uitgave!

Reeds aan zijn tweede editie toe was het afgelopen OIGO event, een muzikale avond met de top van het Vlaams zangtalent op de bühne. De Skala was voor deze editie terug omgetoverd tot een ware danstempel, het enthousiasme en de ambiance onder de aanwezigen was navenant. Dank zij de inzet van heel wat vrijwilligers werd deze avond terug een gebeurtenis om niet snel te vergeten.
Aan al deze vrijwilligers, van harte bedankt hiervoor!

Met de opsomming van al deze ‘grote’ activiteiten bestaat het gevaar dat de ‘kleinere’ activiteiten worden vergeten en dat is zeker niet onze bedoeling! Ook dit jaar waren er terug heel wat personen en verenigingen die zich achter het idee van OIGO scharen; de opbrengst van een privé fuif of van een standje op de kermis of kerstmarkt, de opbrengst van een etentje ter gelegenheid van een 40-jarig bestaan, kleine en minder kleine giften…
Allemaal heel erg bedankt!

Al deze middelen werden of zullen worden aangewend om onze diverse projecten te financieren, met enige fierheid konden we op 9 juli de officiële opening van de OIGO lounge vieren. Dat dit kon gebeuren in de aanwezigheid van heel wat patiënten die mee dit project hebben ondersteund, deed ons heel veel plezier. De vele positieve reacties die wij achteraf en ook nu nog mogen ontvangen bevestigt onze overtuiging om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Op 6 mei werd het project voor 2010 voorgesteld, het project gericht op de ondersteuning van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen. Met dit project wordt de doelstelling van OIGO nog eens duidelijk in de verf gezet; comfort voor de patiënt tijdens en na zijn behandeling… maar ook in de laatste fase van het leven.

Het project voor 2011 wordt eerstdaags gefinaliseerd, voor dit project kiezen we voor een samenwerking met de dienst Oncologie van het UZ Gent. Meer informatie omtrent dit project verneemt u bij het begin van het nieuwe jaar.

Op bestuurlijk vlak werden een aantal nieuwe enthousiaste medewerkers binnengehaald, met deze medewerkers erbij hebben wij voor een stevige organisatie gezorgd die in de toekomst nog heel wat mooie projecten kan realiseren.

Wij houden eraan iedereen nog eens te bedanken die in de loop van het voorbije jaar op één of andere manier zijn sympathie en engagement heeft getoond voor onze vereniging.

Tenslotte wensen wij iedereen een succesrijk, vreugdevol maar vooral gezond 2011 toe!

OIGO VZW