Toon en Sven gaan de Dodentocht stappen ten voordele van OIGO

Op vrijdag 9 augustus stappen Toon Raman en Sven Van Wassenhove, beiden uit Laarne, de 100 km Dodentocht in Bornem en dit ten voordele van OIGO VZW. Toon is niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 nam hij reeds deel samen met Jan Taghon van taverne-estaminet De Wastobbe in Laarne en zij verzamelden toen 1.000 euro voor OIGO VZW. Voor Sven is het zijn eerste deelname.

Met de opbrengst die Toon en Sven dit jaar bij elkaar zullen stappen zal OIGO VZW 250 exemplaren van het boekje ‘Chemo-Kasper’ aankopen voor het AZ Maria Middelares in Gent. Chemo-Kasper is een prentenboekje dat in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van kleurige tekeningen uitlegt wat kanker is en wat chemotherapie doet. Het steekt kinderen met kanker en hun familie, vriendjes en klasgenoten een hart onder de riem en maakt kanker bespreekbaar bij kinderen vanaf 5 jaar. Toon en Sven hopen op een opbrengst van om en bij de 2.000 euro.

Wil je Toon en Sven steunen dan kan je een gift doen op rekening nr. BE60 7440 7801 5170 met vermelding ‘OIGO’ en de naam van wie je steunt Toon of Sven of beiden. Diegene die een bedrag sponsort dat het totaal aantal gestapte kilometers van beiden het dichtst benadert zal uitgenodigd worden om samen met Toon en Sven de cheque te overhandigen aan OIGO VZW. De volgnummers van Toon en Sven zijn:

  • Antoon Raman: 6833
  • Sven Van Wassenhove: 9629

Leave a Reply