Den Allee in het UZ Gent

In gebouw K12 in UZ Gent worden veel oncologische patiënten behandeld en verzorgd (ambulant en tijdens opname). Zorgverleners (artsen, (onco-)verpleegkundigen, sociale dienst, psychologen,…)  hebben daarbij ook aandacht voor de naasten van de patiënten en verliezen daarbij ook de jongste groep niet uit het oog.

(Klein)kinderen van oncologische patiënten hebben veel baat bij een aangename omgeving met voldoende aangepast didactisch materiaal aangaande oncologische zorg. Hiervoor werd een nieuwe ruimte ingericht op 1K12: ‘Den Allee’. ‘Allee’ is een Gents woord voor overloop, verbindingsgang. Met dank aan onze sponsors (Levensloop Gent en Stichting tegen Kanker, OIGO en Rotary Oostende) hebben wij nu een aangename, kindvriendelijke en verbindende ruimte.

Leave a Reply