Den Allee in het UZ Gent

In gebouw K12 in UZ Gent worden veel oncologische patiënten behandeld en verzorgd (ambulant en tijdens opname). Zorgverleners (artsen, (onco-)verpleegkundigen, sociale dienst, psychologen,…)  hebben daarbij ook aandacht voor de naasten van de patiënten en verliezen daarbij ook de jongste groep niet uit het oog.

(Klein)kinderen van oncologische patiënten hebben veel baat bij een aangename omgeving met voldoende aangepast didactisch materiaal aangaande oncologische zorg. Hiervoor werd een nieuwe ruimte ingericht op 1K12: ‘Den Allee’. ‘Allee’ is een Gents woord voor overloop, verbindingsgang. Met dank aan onze sponsors (Levensloop Gent en Stichting tegen Kanker, OIGO en Rotary Oostende) hebben wij nu een aangename, kindvriendelijke en verbindende ruimte.

Het Majin Huis

Het Majin Huis is een warme plek waar mensen met kanker en hun omgeving elkaar ontmoeten, een luisterend oor vinden, informatie kunnen inwinnen en deelnemen aan een waaier van activiteiten die een gezonde mentale en fysieke levensstijl bevorderen.

Voor het Majin Huis heeft OIGO de Stille Tuin aangelegd, een plek waar de bewoners even kunnen verpozen en ontspannen wanneer ze het nodig hebben.

www.majinhuis.org

Hieronder enkele sfeerbeelden…

VZW OIGO en OLV Ziekenhuis Aalst investeren in kwalitatieve oncologische zorg met aankoop van een toestel voor hand/voetkoeling.

Eerste Belgisch ziekenhuis dat dergelijk toestel in gebruik neemt.

(Op de foto: Van links naar rechts: Sarah Palsterman, Dr. Greet Huygh, OIGO-bestuursleden Danny De Vogelaere, Marc Roelandt, Richard Paelinck en Martine Van Alboom)

Door toediening van chemotherapie worden niet enkel kankercellen geremd, ook gezonde cellen ondervinden hierdoor schade.

Bij 20% van de patiënten met chemotherapie, treden tintelingen, branderig gevoel, slapend gevoel in de handen en voeten op. Daarnaast tast het gebruik van deze producten ook de nagels aan met nagelverandering en-toxiciteit tot gevolg.

Deze twee nevenwerkingen beïnvloeden sterk de levenskwaliteit en zorgen voor belemmeringen in het dagelijks functioneren.

Dokter Greet Huygh, diensthoofd Medische oncologie OLV Ziekenhuis: “Chemotherapie op basis van taxusderivaten, veroorzaakt vaak vervelende nevenwerkingen voor onze oncologische patiënten. Het kan aanleiding geven tot tintelingen of voosheid ter hoogte van de vingers of tenen, of tot nagelafwijkingen. Om haarverlies bij chemotherapie te beperken, is het gebruik van hoofdhuidkoeling inmiddels goed ingeburgerd. Hetzelfde principe van koeling blijkt efficiënt te zijn in het inperken van nagelafwijkingen. Tot voor kort gebruikten we ijshandschoenen die een diepgevroren gel bevatten. Door de lage temperatuur bij aanvang van de therapie worden ze vaak door patiënten als onaangenaam ervaren en kunnen zelfs sporadisch vrieswonden veroorzaken. Met de nieuwe Hilotherm®-toestellen wordt een constante temperatuur van 10 °C gegarandeerd gedurende de hele periode van 15 minuten vóór start van de chemotherapie tot 15 minuten erna. Dat is niet enkel efficiënter, maar ook comfortabeler voor onze patiënten.”

Dokter Heidi Roelstraete, medisch coördinator OLV Borstkliniek: “De betrokken artsen van OLV Borstkliniek hebben daarom beslist om samen met VZW OIGO te investeren in de aankoop van een Hilotherm®-toestel. Wij mogen toch met enige trots zeggen dat we het eerste Belgische ziekenhuis zijn dat dit toestel heeft aangekocht. Bij onze beslissing stelden wij het belang en comfort van onze patiënten voorop. Met dit toestel kunnen we nu dagelijks 4 patiënten deze koeltherapie op een comfortabele manier aanbieden. Dit wordt als een enorme meerwaarde ervaren door onze patiënten.”

Sarah Palsterman, verpleegkundig specialist borstkliniek en Martine Van Alboom, hoofdverpleegkundige oncologisch dagziekenhuis: “In de dagelijkse praktijk worden we geconfronteerd met de nadelige gevolgen van chemotherapie. Om het comfort van de patiënten te verbeteren zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om de handen en de voeten te koelen. Bij dit toestel is het mogelijk een constante temperatuur te behouden wat veel aangenamer is voor de patiënt. Wij bedanken alvast de OLV Borstkliniek en VZW OIGO om deze aankoop mogelijk te maken. Wij hopen in de toekomst verder te kunnen investeren in de aankoop van bijkomende toestellen zodat alle patiënten de voordelen kunnen ervaren van continue koeling.”

VZW OIGO voorziet voor de cofinanciering een bedrag van om en bij de 8.500 euro.

Project 2020

Patiënten die behandeld worden met chemo- of radiotherapie krijgen vaak te maken met haaruitval of uitval van de vinger- en teennagels. Voor veel patiënten is dit tijdens de behandeling mentaal zwaar om dragen, het zelfbeeld krijgt bij velen een flinke deuk. Een daartoe ontwikkeld koelsysteem beperkt of voorkomt dit.


Voor het ASZ Aalst kopen wij een systeem voor handkoeling, voor het OLV Aalst hebben wij ingestemd met een co-financiering bij de aankoop van een systeem voor hand- en voetkoeling.
Voor het AZ Lokeren financieren wij de aankoop van koelhand- en voetschoenen.

Voor het OLV Ziekenhuis Waregem wordt een nieuwe ijskap tegen haaruitval aangekocht.

+++++


De zorg- of infomap heeft zijn nut reeds bewezen in diverse ziekenhuizen. Tijdens zijn/haar behandeling mist de patiënt vaak een houvast, is hij/zij al eens het ‘Noorden’ kwijt. De info- of zorgmap zorgt voor het noodzakelijke houvast.Voor het UZ Gent worden opnieuw 2000 zorgmappen aangekocht.
In het ASZ Aalst worden deze zorgmappen geïntroduceerd, OIGO staat in voor de opstartkosten.

+++++

Privacy in een ziekenhuis is niet altijd evident, meer en meer is er nood aan een gezellige gesprek- of ontmoetingsruimte. OIGO was pionier met de allereerste ontmoetingsruimte in het UZ Gent.
Dit jaar gaan wij gespreksruimtes inrichten in het AZ Maria Middelares en binnen hetzelfde ziekenhuis een behandelingsruimte herinrichten in de dagkliniek oncologie met het oog op wat meer privacy tijdens de chemobehandeling.

Het overbrengen van een moeilijke boodschap aan kinderen is vaak een pijnlijke en moeilijke gebeurtenis. In het UZ Gent gaan wij een kindvriendelijke ruimte inrichten. Deze ruimte zal een rustig kader bieden voor gesprekken tussen kinderen en zorgverleners, samen even knutselen of tekenen door kinderen met hun ouders, tieners die zich even willen afzonderen

+++++

Aangepast materiaal is vaak hét middel om de patiënt meer comfort te bieden tijdens zijn behandeling. Voor het ASZ Wetteren kopen wij enkele relaxzeteltjes
zodat de patiënt zijn therapie niet in het ziekenhuisbed hoeft te krijgen.

Daarnaast hebben wij ingestemd met de aankoop van een aantal Tempur kussens. Het Tempur Comfort kussen combineert ondersteuning en comfort op geheel eigen wijze.

Voor het AZ Sint-Lucas worden 2 massagezetels aangekocht voor het oncologisch dagziekenhuis. Deze massagezetels bieden de patiënt de gelegenheid ook eens een moment van ontspanning te beleven tussen 2 behandelingen door.

+++++


Tijdens de laatste levensfase is comfort essentieel. Reeds verschillende jaren ondersteunen wij het Palliatief Netwerk. Dit jaar ondersteunen wij de Palliatieve Netwerken Waasland, Aalst-Dendermonde-Ninove en Gent-Eeklo met de aankoop van telkens 2 medicatie- of pijnpompen.

Voor het AZ Jan Palfijn kopen wij 4 aangepaste bedden voor de Palliatieve eenheid. Deze bedden kunnen  worden aangepast aan de noden van de patiënt zodat de behandeling zo comfortabel mogelijk kan gebeuren.

+++++

Het Majin huis is een plek in hartje Gent waar mensen met kanker tijdens en na hun behandeling op verhaal kunnen komen. Voor het Majin huis gaan wij een Stilte Tuin aanleggen, een plek waar de bewoners even kunnen verpozen tijdens deze moeilijke periode.

+++++

In het voorjaar zijn er onze verwendagen voor patiënten die in behandeling of herstellend zijn.
Beseffen dat men er niet alleen voor staat is voor de patiënt vaak het extra steuntje dat men nodig heeft om voluit voor zijn/haar genezing te gaan. In het najaar staat een nieuwe infoavond gepland rond een kanker-gerelateerd thema. De grote interesse tijdens elk van de voorbije infoavonden is het mooiste bewijs dat er nood is aan relevante informatie over deze ziekte.

Schenking Dirk Heyvaert

Oigo mocht op vrijdag 3 juli een cheque van €2175 in ontvangst nemen uit handen van Dirk Heyvaert waarvoor heel veel dank.

Dirk verkocht zijn Minerva Jeep uit 1952 en schonk de helft van het bedrag aan het goede doel!