LoLa4Life2.0

LoLa 4 Life 2.0 Secretariaat: Zomerstraat 39, 9270 Kalken E-mail: lola4life2.0@gmail.com

Laarne, augustus 2019

Betreft: Acties in het LoLa4Life2.0-project

Beste

Gedurende de week van 18-24 december 2019 organiseert Studio Brussel opnieuw de “Warmste Week”, een evenement dat gans het land aanzet om het beste van zichzelf te geven voor het goede doel. Een groep enthousiaste lopers en stappers uit omliggende gemeenten hebben samen de actie “LoLa4Life2.0” opgezet. De naam verwijst naar de deelgemeenten Lochristi en Laarne, waar het evenement plaatsvindt.

Op zaterdag 21 december kan de volle afstand van 42,195 km afgelegd worden, ofwel een volledige marathon. Iedere sympathisant die graag meeloopt of meewandelt is welkom en kan zelf beslissen welke afstand hij/zij meeloopt of meewandelt door in te pikken op de stopplaatsen. Deze bevinden zich strategisch in alle deelgemeenten die worden aangedaan tijdens het parcours.

Inschrijven hiervoor kan via :

//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUg1A-XNppSQR84qC0ZNpoWu-L_NjO_tMGR_qH1cL498mxqA/viewform

De actie kreeg reeds menig aandacht in de lokale pers, artikels vindt u via deze linken:

//www.nieuwsblad.be/cnt/blpes_04503269

//www.hln.be/in-de-buurt/lochristi/wandelen-en-lopen-voor-het-goede-doel-lola4life-krijgt-in-december-vervolg~a3bf47ca/

De opbrengst van LoLa4life2.0 gaat naar 2 goede doelen nl. de VZW OIGO (Laarne/Kalken) en Koester (Lochristi).

Maar er is niet enkel de ‘loopwedstrijd’ en wandeltocht (waarbij er verwacht wordt dat er van de verschillende verenigingen veel sympathisanten zullen aan deelnemen), daarnaast is het ook de bedoeling in de rand hiervan een ganse waaier aan grote en kleine nevenorganisaties te laten doorgaan.

Hiervoor doen we een beroep op jullie! Indien jullie een manier weten om geld in het ‘laatje’ te brengen neem dan de handschoen op en organiseer ‘iets’! De verzamelde bedragen van de acties die in Laarne & Kalken georganiseerd worden zullen symbolisch aan het ‘project’ overhandigd worden op de kerstmarkt in Kalken op 21 december. De projecten mogen natuurlijk vroeger plaats vinden, dit hoeft dus niet tijdens de ‘Warmste Week’ te zijn. Het globale bedrag zal dan aan ‘Music for Life’ overhandigd worden en dan verdeeld worden onder de 2 goede doelen.


Beide organisaties zetten zich al jaren in voor het welzijn van kankerpatiënten. Wij stellen ze graag aan jullie voor:

OIGO (OPGEVEN IS GEEN OPTIE).

De vereniging heeft tot doel om daadwerkelijk een bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker. Als specifiek doel richt OIGO zich op het verbeteren van het comfort van de patiënt. Tevens zorgen zij voor de nodige sensibilisering rond dit thema en het informeren van de bevolking van hun acties en projecten.
Voor meer info omtrent de werking en hun projecten:
www.oigo.be

Door het inrichten van diverse activiteiten worden fondsen ingezameld ten voordele van diverse projecten en lokale initiatieven. Enkele vb. 

  • Aankoop van noodzakelijk materiaal zoals pijnpompen, lasertoestellen, automatische bloeddrukmeters, plasmair toestel, ijskappen, informatiemappen en kinderboeken …
  • Steun aan de netwerken Palliatieve Zorgen Gent-Eeklo en Aalst-Dendermonde-Ninove
  • De inrichting van de immens populaire OIGO ruimte in de dagkliniek Hematologie van het UZ Gent gaf aanleiding tot het inrichten van meerdere gespreksruimtes in diverse klinieken.
  • Heraanleg van het terras aan de palliatieve afdeling van het UZ …
  • Organiseren van verwendagen voor kankerpatiënten van Laarne en Kalken
  • Jaarlijkse infoavond rond een kanker gerelateerd thema.

KOESTER (Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg En Rehabilitatie).
De grootste motivatie om dit thuiszorgproject te realiseren is de alles overheersende behoefte voor zieke kinderen om weer thuis te kunnen zijn. KOESTER streeft er dus naar om deze kinderen een optimale palliatieve thuiszorg te kunnen geven. Het Koester-team bestaat uit 4 verpleegkundigen, kinderoncologen, kinderpsychologen en een sociaal verpleegkundige.

Een overzicht van hun kerntaken:

  • Curatieve zorg – voor kinderen in behandeling. We organiseren en coördineren alle zorg samen met onder meer thuisverpleegkundigen en de huisarts.
  • Palliatieve zorg – voor kinderen in palliatie: Het vermijden van een heropname in het ziekenhuis .
  • Post palliatieve zorg – na overlijden: opvang en begeleiding van een gezin na het overlijden.

KOESTER werd trouwens een voorbeeldproject in heel België en zelfs ook in het buitenland

Met het LoLa4Life2.0-project willen de organisatoren een aantal doelen bereiken: naast het sportieve luik (waardering voor de inzet van iedere loper die aan dit evenement deelneemt, of hij nu 3  km of de volledige afstand loopt of stapt) is er ook hetextra-sportieve luik. Hierbij wordt iedereen die zich gedurende de periode van dit project hiervoor inzetten, extra in de kijker gezet.

Aan de medewerkers van alle verenigingen nogmaals deze warme oproep:

Wees inventief en laat ons er met zijn allen een ‘warmste week’ van maken die we ons nog lang zullen herinneren!

Bij vragen of voorstel tot initiatieven aarzel dan niet om contact te nemen via het volgende mailadres: lola4life2.0@gmail.com

Laten we LoLa4Life2.0 aanpakken met gans de gemeente!

Alvast bedankt

namens OIGO

Leave a Reply