Jaaroverzicht 2011

Beste vrienden van OIGO

collage 20111

Een grauwe winteravond aan de vooravond van Kerstmis, een ideaal moment om het voorbije werkjaar in overschouw te nemen. Overheerst het barre wintergevoel bij de eerste pennentrek, al gauw moet deze indruk plaats maken voor een prettig gevoel bij het overlopen van de diverse activiteiten die in 2011 werden georganiseerd voor onze ‘kleine’ vereniging uit Laarne-Kalken.

Alles begon in januari met een gift van de vereniging ‘De Klokschutters’ uit Oordegem, het zou het begin zijn van een resem spontane giften gedurende de loop van het jaar; de opbrengst van een verjaardagsfeest, een tuinfeest, een fuif, het haken van knuffels voor OIGO door Sandra… Elke keer opnieuw staan wij versteld van de spontaniteit waarmee geld wordt ingezameld voor onze vereniging.

Geld inzamelen was ook de leidraad bij de vele sportieve acties die in de loop van dit jaar opnieuw of voor de eerste maal werden georganiseerd; ‘Basketball voor OIGO’ was aan zijn eerste editie toe in het Forum van Aalst, ‘Lopen voor OIGO’ was in mei aan zijn 3de uitgave toe, ‘Fietsen voor OIGO’ werd door meer dan 700 fietsers gedurende 5 vrijdagavonden met stip genoteerd in de agenda. De lustrumviering in 2012 belooft volgens de organisatoren iets heel speciaals te worden; Marc, Gerda en hun ganse team zijn al druk bezig met de voorbereiding ervan, streefdoel daarbij is het bedrag van alle voorbije edities te overtreffen!

Het ‘All Star Game’ is volgend jaar ook aan zijn 5e jaargang toe, de initiatiefnemers willen deze editie niet onopgemerkt laten voorbijgaan, de basketbalfans van Laarne en omstreken zijn bij deze gewaarschuwd!

‘Motoren voor OIGO’ was, na een aarzelende start in 2010, een schot in de roos in 2011. Meer dan 160 motorrijders, 200 ontbijters en bijna 300 BBQ’ers genoten van een schitterende dag om en rond het kasteel van Laarne. Gezien het succes en op algemeen verzoek kunnen de organistoren niets anders dan al in 2012 te gaan voor een volgende editie.

Als laatste sportieve actie was er het initiatief van Marijke en haar vrienden Ben, Steven en Eddy, 3 van de 4 sportievelingen slaagden in hun opzet om de Marathon van Odensee (Denemarken) succesvol af te ronden en ondertussen heel wat euro’s in te zamelen voor het goede doel.

Al deze acties brachten heel veel euro’s in het laatje, euro’s die zijn aangewend om ook in 2011 een aantal projecten te financieren; de informatiemap is voor heel wat patiënten een welgekomen houvast in de onzekere periode van behandeling, het lasertoestel is elke dag opnieuw een zegen voor patiënten die door de behandeling met chemo geplaagd worden met mucositis, de verwendagen tenslotte zijn voor heel wat patiënten een welgekomen afwisseling en een prima gelegenheid om hun ervaringen met lotgenoten te delen.

Het project voor 2012 is, op een paar details na, zo goed als volledig uitgewerkt, in de loop van de maand januari horen en lezen jullie er meer van, hou onze site gedurende de komende weken daarom extra in het oog!

Wij houden er ook aan iedereen opnieuw van harte te bedanken voor hun engagement tijdens het voorbije jaar; tientallen vrijwilligers hebben zich ook dit jaar ingespannen voor het goede doel, we kunnen met geen woorden beschrijven hoe erkentelijk wij al deze helpende handen zijn.

Tot slot wensen wij iedereen bijzondere warme feestdagen, wij wensen iedereen een bijzonder goed en een vreugdevol, gelukkig en gezond 2012 toe!!

VZW OIGO