Oigo op de kerstmarkt

kerstmarkt

OIGO aanwezig op de “Dag tegen kanker”

Donderdag 20 oktober was de “Dag tegen kanker”

AZ Maria Middelares verdeelde zo’n tweeduizend gele lintjes, symbool van verbondenheid en medeleven met patiënten en familie. De kankerpatiënten werden verwend met een gezond hapje. Bezoekers informeerden zich bij standen van vzw Oigo, Thuiszorgwinkel, Vroegtijdige Zorgplanning en Zorgmassage vzw. Ondertussen proefden ze een vruchtendrankje en genoten van een concert met pianiste Yanna Penson en cellist Vincent Werbrouck.

oigo-op-de-dag-tegen-kanker-in-maria-middelares

VZW OIGO cofinanciert informatiegids voor patiënten UZ Gent.

persbericht-20161028-foto-01

Extra houvast voor patiënten met kanker.

OIGO (Opgeven Is Geen Optie) is een VZW uit Laarne-Kalken met als doelstelling het comfort voor kankerpatiënten te verbeteren.

Wanneer het woord ‘kanker’ valt na het stellen van de diagnose breekt voor de patiënt een periode aan die vooral gekenmerkt wordt door grote onzekerheid. Om de patiënt tijdens deze periode een houvast te bieden werd binnen de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent het idee opgevat om een ‘informatiegids’ te ontwerpen. Deze gids staat de patiënt bij tijdens de behandeling van zijn ziekte; zo vindt de patiënt er onder meer informatie in terug omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij moet volgen, informatie omtrent voeding, medicatie enz. In deze gids is er ook plaats om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren, voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten e.d. binnen het UZ Gent.

Al verschillende jaren helpt OIGO bij de financiering van deze informatiegids.

Deze informatiegids is ondertussen goed ingeburgerd, in die mate zelfs dat er dit jaar terug nood is aan een bijkomende bestelling. Opnieuw heeft OIGO ermee ingestemd deze bijkomende bestelling mee te helpen financieren.

Onlangs werden de eerste exemplaren van de hernieuwde versie overhandigd aan de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent.

Motoren voor OIGO – the movie

Infoavond Immunotherapie door Dr. Vulsteke

Op 26 oktober 2016 organiseert de VZW OIGO een infoavond. Als thema werd gekozen voor een zeer actueel onderwerp.

Dr. Vulsteke , algemeen oncoloog van het AZ Maria Middelares Gent zal het die avond hebben over ‘Immunotherapie: de hype in de oncologie. Wordt kanker een geneesbare ziekte?

De infoavond gaat door in de feestzaal van Restaurant Dorp 49 te Kalken en start om 19h30. De toegang is gratis doch vooraf inschrijven is vereist gezien de plaatsen beperkt zijn.

Inschrijven kan via info@oigo.be of telefonisch op het nummer 09/369 09 50 (DecoVervaet).

VZW OIGO