Project 2009

De OIGO Lounge

Het verblijf in een ziekenhuis is sowieso al geen leuke ervaring, laat staan als je geconfronteerd wordt met een vreselijke ziekte als kanker. Privacy in een groot ziekenhuis is ook niet evident, vaak is de patiënt aangewezen op zijn eigen kamer, de gang of een soms overvolle cafetaria.

Bij het eerste overleg met de verantwoordelijken van de afdeling Hematologie binnen het UZ-Gent ontstond het idee om een ontmoetingsruimte in te richten. Deze ruimte zou de patiënt de gelegenheid bieden om ook eens in een andere plaats dan zijn kamer te vertoeven, hetzij met andere patiënten, hetzij met bezoekers of familie… of alleen als hij of zij daar behoefte aan heeft.

Hoe groot het UZ Gent ook is, een vrije ruimte vinden voor een dergelijk initiatief is niet vanzelfsprekend. Gelukkig konden we hiervoor rekenen op de enthousiaste medewerking van professor Lucien Noens, de heer Hervé Leyman en mevrouw Berna Van De Winckel.

De OIGO ruimte (zoals we die zelf al hebben gedoopt) zal gelegen zijn op de 3/ verdieping van K12. De doelstelling welke we beogen kadert volledig in het gedachtengoed van OIGO: het inrichten van een multifunctionele ruimte waar de patiënt zowel terecht kan voor ontspanning en genieten (aanwezigheid van multimedia, TV, bibliotheek, zithoek, achtergrondmuziek, …) als voor noden van praktische aard (kitchenette).

Daar waar het in eerste instantie de bedoeling was om deze ruimte voor te behouden voor de dienst Hematologie, zijn we vandaag de mening toegedaan dat deze ruimte voor alle patiënten moet toegankelijk zijn. Je kiest immers zelf niet met wat voor ziekte je wordt geconfronteerd.

Kortom, comfort voor de patiënt in de meest brede zin van het woord!

Op vrijdag 9 juli 2013 werd de ontmoetingsruimte officieel geopend. Het doorknippen van het lint gebeurde door Ignace De Baerdemaeker, burgemeester van Laarne. Na de gebruikelijke speeches konden de aanwezigen ook een kijkje gaan nemen in de nieuwe dagkliniek Hematologie waarbinnen deze ruimte gelegen is.

Op de opening waren, naast vertegenwoordigers van OIGO en UZ Gent, ook een groot aantal patiënten en hun familie aanwezig. De commentaren waren unaniem lovend, deze ontmoetingsruimte past perfect in het hedendaagse ziekenhuisfunctioneren

klik op de foto voor meer

album : OIGO ruimte

 

 

Leave a Reply