Project 2010

De palliatieve zorg

Op donderdag 6 mei werd het project voor 2010 voorgesteld. De organisatie die OIGO financiëel gaat steunen is het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen (afdeling Aalst-Dendermonde-Ninove en afdeling Gent-Eeklo). Als lokaal project werd voor het Woonzorgcentrum Hof ten Kouter gekozen.

Alle documenten en info zijn te vinden het menu links.

Genezen kan niet meer…Dat zet je aan het denken…
Je bent al een hele tijd ziek.
Een familielid, vriend of iemand waarvoor
Je zorg draagt is zwaar ziek,
Je stelt alle hoop op genezing,
Maar de ziekte is hardnekkig en je vreest het ergste…
Genezen kan niet meer;
Voor de komende tijd
Is een aangepaste zorg aangewezen.

Palliatieve verzorging is het geheel van de zorgverlening aan terminale patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert.
Voor die patiënten is de bestrijding van de pijn en andere hinderlijke symptomen alsook de psychologische, sociale en spirituele ondersteuning van essentieel belang.
Het belangrijkste doel van de palliatieve verzorging is de zieke en zijn familie een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie te bieden. In die zin bevestigt de palliatieve verzorging het leven en beschouwt ze sterven als een normaal proces, waarbij het belangrijk is dat de patiënt in de best mogelijke omstandigheden kan sterven. Palliatieve verzorging is er derhalve op gericht de kwaliteit van het nog resterende leven te verhogen, het verlengen noch het verkorten van het leven is geen doel op zich van de palliatieve verzorging.

In de contacten met palliatieve patiënten, hun familie en omgeving en de betrokken verzorgingsverstrekkers en begeleiders, zal de équipe, in een geest van pluralisme, steeds uitgaan van het respect voor ieders overtuiging en ieders autonomie en nooit stappen zetten om veranderingen op dit vlak te bewerkstelligen.

Vertrekpunt is dan ook het actief luisteren naar hun wensen en verwachtingen, en rekening houden met de wegwijzers die blijken uit hun levensgeschiedenis. Er wordt samen gezocht wat tegen de achtergrond van dit persoonlijk levensverhaal kan worden aangeboden aan zorg, bespreekbaarheid, ondersteuning en zingeving.

De zorgverlening eindigt niet op het stervensmoment.

Zowel tijdens de laatste levensperiode als na het sterven is er aandacht voor de rouwverwerking van de naastbestaanden en ook van de hulpverleners.

Het stimuleren van zinvolle en ondersteunende contacten, om van hieruit de rouwverwerking te bevorderen.

Leave a Reply