Jaaroverzicht 2013

Beste vrienden van OIGO

oigo terras

De medewerking aan de Grote Prijs Albert Van Damme op 6 oktober 2013 betekende voor OIGO de ‘sluitingsprijs’ van een opnieuw goed gevuld werkjaar. Een werkjaar waarbij ‘vernieuwing’ totaal onverwacht het sleutelwoord werd en dit zowel in de organisaties die door OIGO zelf op stapel werden gezet als bij initiatieven welke door anderen werden georganiseerd. Ook op bestuurlijk vlak werd gekozen voor een vernieuwing.

In februari en maart gingen traditioneel de verwendagen door voor patiënten in behandeling van of herstellende van kanker. Nieuw hierbij was dat dit jaar ook op de medewerking van apothekers beroep werd gedaan om een zo groot mogelijk doelpubliek te bereiken. De verwendagen konden opnieuw heel wat patiënten warm maken om een dagje met lotgenoten te delen.

In 2012 was er een eerste infoavond rond ‘Euthanasie en de kracht van zelfbeschikking’. In 2013 werd opnieuw een infoavond georganiseerd met als thema ‘Kankerpreventie door gezonde voeding’. De gastspreekster, Marijke Merckx, kon het talrijk opgekomen publiek boeien met een interessante uiteenzetting. Ook in het voorjaar van 2014 staat een infoavond op het programma met opnieuw een actueel thema als gespreksonderwerp.

Mei en juni vormen traditioneel een eerste drukke periode met heel wat sportieve activiteiten op de kalender. Het ‘Allstargame’ te Aalter was aan zijn 5e uitgave toe en evenveel keer werd het grootste deel van de opbrengst aan OIGO geschonken. Deze lustrumuitgave was opnieuw een schot in de roos en kent ook in 2014 een vervolg.

Bij de editie van 2013 van ‘Lopen voor OIGO’ naar aanleiding van de Stadsloop van Gent werd voor de eerste maal samengewerkt met BKCP, de trouwe partner van OIGO sedert vele jaren. De aanwezigheid van het BKCP/OIGO team ging niet onopgemerkt voorbij, iets wat we later op het jaar zouden mogen ervaren. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers zorgden voor een onverwacht en mooi resultaat.

Wie OIGO zegt denkt onmiddellijk aan ‘Fietsen voor OIGO’, het fietsgebeuren dat stilaan is uitgegroeid tot een volksfeest en dit elke vrijdag opnieuw. Op vraag van vele fietsers werd dit jaar voor de eerste maal gekozen voor een rit in Laarne. Voor de organisatie hiervan konden wij beroep doen op de plaatselijke dekenij Kasteel Dorp. Het goede weer was van de partij, net zoals een groot scherm voor een wedstrijd van onze Rode Duivels. Dit alles en de prachtige locatie maakten dat meer dan 200 fietsers tijdelijk voor wat plaatselijke verkeershinder zorgden in de dorpskern van Laarne. De afsluitende ontbijtsessie kende opnieuw een massale toeloop, de afsluitende rit kon jammer genoeg in iets mindere weersomstandigheden doorgaan. Na afloop waren evenwel enkel glunderende gezichten te zien en dit niet enkel bij Marc en Gerda die opnieuw een schitterend resultaat konden laten optekenen.

In het najaar was er de 2e editie van ‘Wandelen voor OIGO’, een initiatief van Kimberly De Frene, de boezemvriendin van Sandra die vorig jaar is overleden. Pas aan zijn 2e uitgave toe maar nu reeds op en top geslaagd; een nieuwe schitterende start- en aankomstlocatie met alle nodige voorzieningen, een hele waslijst aan sponsors, een aandenken voor elke deelnemer, …. Kortom, het was af en smaakt naar meer. Een meer dan verdubbeling van het resultaat van 2012 was de verdiende beloning van zoveel inzet. Volgende afspraak op 21 september 2014!

De laatste sportieve rendez-vous stond genoteerd op zondag 8 september met de 4e organisatie van ‘Motoren voor OIGO’. Deze organisatie wordt elk jaar beter en dat vertaalt zich ook in een steeds grotere opkomst. Meer dan 400 motards genoten van een boeiende rit onder een stralende najaarszon. In de namiddag draaide Marc’s motorcafé op volle toeren op de muzikale tonen van Eyebar. De motordag werd afgesloten met een volle tent voor de BBQ. Ook in 2014 staat deze organisatie op de kalender met een eerste jubileumeditie.

Naast deze grotere activiteiten waren er ook een aantal nieuwe kleinere organisaties zoals de ‘Oude Volkspelen’ ingericht door taverne ‘De Kapelle’ te Laarne, de ‘Trialloop voor OIGO’, de diavoorstelling ‘Van Vietnam tot Trans Rockies’ en de meest recente ‘Skyrun for OIGO’. De laatste 3 organisaties hebben gemeen dat ze door één en dezelfde persoon werden ingericht. Wij danken Kristof Vandevoorde van harte voor de organisatie van deze initiatieven ten voordele van onze vereniging.

Tenslotte waren er de traditionele spontane giften van vele donateurs. Wij danken hen hierbij uitdrukkelijk want ook mede dank zij deze giften kunnen wij onze werking jaar na jaar verder zetten.

De aanleg van het nieuwe ‘OIGO terras’ aan de palliatieve afdeling van het UZ Gent nadert stilaan zijn voltooiing. De strenge winter heeft ervoor gezorgd dat de werking vertraging hebben opgelopen. Het wachten zal echter ruimschoots beloond worden als de patiënten van deze afdeling aan het nieuwe tuinmeubilair volop zullen kunnen genieten van de frisse buitenlucht op hun nagelnieuw terras.

Het project voor 2014 raakt stilaan ingevuld. De grootste hap uit het budget gaat naar de inrichting van een gespreksruimte op de afdeling Pneumologie van het UZ Gent. Begin 2014 wordt het volledige project nader toegelicht.

VZW OIGO

Na 5 werkjaren klonk de roep naar een nieuwe website steeds luider. Inmiddels liggen de eerste ontwerpen op tafel. In het voorjaar van 2014 zullen wij met trots onze totaal vernieuwde website kunnen voorstellen. Opzet van deze website is om alle nieuws nog vlugger te kunnen delen en op die manier onze sympathisanten nog beter te informeren omtrent de werking van OIGO. We danken hierbij onze webmaster Dimitri Dierickx voor de jarenlange ondersteuning.

Binnen het bestuur worden per 1 januari 2014 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Jo geeft na al die jaren de fakkel door aan zijn echtgenote Martine die voortaan als nieuwe voorzitter van OIGO door het leven gaat. Jo blijft evenwel van zeer nabij betrokken; in zijn nieuwe rol van ere-voorzitter zal hij het reilen en zeilen van OIGO zeker blijven volgen. Met Gerda als nieuwe ondervoorzitter mogen we spreken van een totale vernieuwing met de vrouwen voortaan in de hoofdrol.

Met heel veel fierheid mogen we jullie tenslotte het allerlaatste nieuws meedelen. Bij de volgende editie van ‘Klassieker van het goede doel – rit van Ere-Gouverneur André Denijs’ welke doorgaat op 12 april 2014 in Zulte, wordt OIGO één van de 2 goede doelen waarvoor terug een paar duizend fietsers in het zadel zullen kruipen. Hopelijk zijn jullie dan ook van de partij!

Na al dit goede nieuws houden wij eraan iedereen te bedanken die op één of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen bij één van de vele organisaties ten voordele van OIGO. Ook de vele milde schenkers bedanken wij hierbij van harte!

Tot slot wensen wij iedereen prettige feesten toe en een gezond en voorspoedig 2014 er bovenop!

VZW OIGO