Project 2014

4B7A7029

Met de inrichting van de OIGO ruimte hebben we een mijlpaal gerealiseerd binnen het hedendaags ziekenhuisgebeuren. Eind vorig jaar zijn wij opnieuw gecontacteerd om een 2e ruimte in te richten, zij het deze keer met een totaal andere doelstelling.

Een groot deel van het budget voor 2014 is voorbehouden voor de inrichting van een ‘Stille ruimte’ binnen de afdeling Pneumologie van het UZ Gent. Binnen deze ruimte volgt een eerste overleg met de patiënt en de behandelende dokter op het ogenblik van de diagnose.

Deze ruimte wordt op vandaag ook gebruikt als opslagruimte. Het meubilair, verlichting en aankleding dateert van vele jaren terug. Het geheel oogt niet fris en is aan een grondige opknapbeurt toe.

Met de herinrichting van deze ruimte zullen wij een reële steun bieden aan de patiënt voor wie het leven vanaf die dag nooit nog hetzelfde zal zijn.

Ook bij dit project zult u de werken op de voet kunnen volgen via een fotoreportage op www.oigo.be

+++++

Het aantal adolescenten en jong volwassenen met kanker neemt jaarlijks toe. De zorg voor jongeren met kanker vereist een speciale aanpak.

Binnen het UZ Gent werd in november 2009 een onderzoek opgestart in samenwerking met het VLK.

Vanuit de onderzoeksresultaten en de literatuurstudie werd een jongerenbox ontwikkeld, een specifieke tool voor jongeren tussen 15 en 25 jaar (AYA) met allerhande op maat gerichte werkinstrumenten.

In deze box zijn heel wat ervaringen verzameld van jongeren met kanker. Deze box kan hen conrete handvaten aanbieden om tegemoet te komen aan hun behoeften en noden om de zorg te kunnen optimaliseren. Het is de bedoeling dat de AYA deze jongerenbox (met ondermeer brochure, postkaarten, woordenstickers en andere zaken)  ook kan gebruiken om in zijn eigen taal en ritme te communiceren met zijn naaste omgeving en het professioneel zorgteam.

OIGO is vereerd dat zij de opstart van deze jongerenbox mag financieren. Interesse van binnen- en buitenland bewijst de noodzaak van een dergelijke box.

+++++

Op 20 maart 2014 vindt voor de 3e maal een infoavond plaats in samenwerking met Think Pink, de nationale borstkankercampagne. Dit jaar behandelen wij met ‘Borstkanker bij vrouwen’ een zeer actueel thema.

Gastspreekster Katrien Devalez, consulente oncologie gynaecologie binnen het UZ Gent, staat opnieuw garant voor een boeiende en leerrijke avond.

+++++

De informatiemap die wij financierden nav het project van 2011 is reeds goed ingeburgerd in het behandelingsproces van de patiënt. In deze gids vindt de patiënt ondermeer informatie omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij zal moeten volgen, informatie omtrent voeding, medicatie, enz…. In deze gids is er ook plaats om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren, voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten, enz…

Met heel veel plezier hebben wij ingestemd voor de financiering van een bijkomende druk.

+++++

Onze verwendagen spreken jaar na jaar meer patiënten aan. Voor een aantal is een dagje kuren met lotgenoten inmiddels een jaarlijkse gelegenheid geworden om ervaringen uit te wisselen met andere patiënten van Laarne en Kalken.

Bij iedereen doet het deugd om op het einde van de dag te weten dat zij niet alleen staan in hun strijd tegen deze oneerlijke ziekte.

Ook in 2014 staan deze verwendagen op het programma.

Leave a Reply