Project 2017

Met de inrichting van de OIGO-ruimte was OIGO pionier in het moderne ziekenhuisgebeuren. Een plek om zich als patiënt of bezoeker even te kunnen terugtrekken, een plaats waar een gesprek ook discreet kan gebeuren, ….

Inmiddels is gebleken dat er nood is aan dergelijke ruimtes.

Vanuit de ziekenhuizen Maria Middelares en UZ Gent kregen wij de vraag om een bestaande ruimte in te richten tot een comfortabele en functionele gespreksruimte.  De huidige ruimtes ogen weinig gezellig, discretie is niet altijd evident …

Met onze ervaring met de OIGO-ruimte was het niet moeilijk om een volmondig ja te geven op beide vragen.

 

Voor veel patiënten is het uitvallen van het haar tijdens de behandeling mentaal zwaar om dragen, het zelfbeeld krijgt bij velen een flinke deuk. Een hoofdkoeltoestel voorkomt of beperkt dit.

In 2014 financierden wij de aankoop van een eerste toestel, eind vorig jaar kregen wij de vraag vanuit het OLV Ziekenhuis te Waregem voor de aankoop van een 2e toestel om de patiënten nog beter te kunnen helpen. Nu is de vraag vaak naar een behandeling vaak groter dan de capaciteit van één toestel.

De positieve commentaren die wij opvangen vanuit de ziekenhuizen die een dergelijk toestel gebruiken en van patiënten die er gebruik van maken waren voor ons redenen genoeg om ook de financiering van dit bijkomend toestel op ons te nemen.

 

In 2011 werd in  de dienst Medische Oncologie van het UZ Gent het idee opgevat om een informatiegids te ontwerpen welke de patiënt bijstaat tijdens zijn behandeling. Zo vindt de patiënt er onder meer informatie omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij zal moeten volgen, informatie omtrent voeding, medicatie enz.. In deze gids is er ook plaats zijn om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren, voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten e.d. binnen het UZ Gent

Deze informatiemap is ondertussen vrij goed ingeburgerd, in die mate zelfs dat wij o.a. vorig jaar nog de aankoop van een bijkomende bestelling financierden.

Het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent gaat nu een gelijkaardige map ontwerpen. OIGO steunt dit project ten volle!

 

Vanuit het Zorghuis Gent kregen wij de vraag om de aankoop van een rolstoel en keukengerei te willen financieren. Met plezier gaan wij in op de vraag van het Zorghuis.

In het voorjaar zijn er onze verwendagen voor patiënten uit Laarne en Kalken die in behandeling zijn of herstellend.  Het mooie kader, de leuke ontvangst, de verwenmomenten en de gezellige babbel met lotgenoten is voor velen een dag om echt naar uit te kijken.

In het najaar plannen wij een nieuwe infoavond rond een kanker gerelateerd thema. Onze infoavonden kennen meer en meer weerklank, de voorbije infoavonden lokten telkens een volle zaal, boeiende sprekers stonden garant voor een leerrijke en onderhoudende avond.

Leave a Reply