Over vzw OIGO

VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie)

De VZW OIGO werd opgericht op 27 december 2007. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9270 Kalken, Koffiestraat 37. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2008 onder het nummer 0012363.

Initiatiefnemer-oprichter is Laarnenaar Jo Vervaet waarbij in april 2007 lymfeklierkanker werd vastgesteld. Jo werd met succes behandeld in het UZ-Gent.

Het doel van de VZW is als volgt in de statuten opgenomen:

“De vereniging heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker en dit met alle nodige middelen en alle nodige initiatieven.

Zij zal ook zorgen voor de nodige sensibilisering rond dit thema en de bevolking van al haar acties informeren. Zij kan ook door haar gekozen projecten ondersteunen en helpen. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden.”

Als specifiek doel richt zij zich tot het verbeteren van het comfort van de patiënt. Als concreet project werd de afdeling Hematologie-B.M.T. van het UZ Gent uitgekozen. Tijdens het afgelopen jaar (2008) zijn heel wat activiteiten ingericht door diverse verenigingen en personen van Laarne en Kalken.

Met de opbrengst werden reeds een aantal noodzakelijke materialen aangekocht. (zie Tvv)

Doelstelling van de VZW OIGO is om dit engagement te bestendigen: door het inrichten van nieuwe activiteiten zullen verder fondsen worden ingezameld ten voordele van de verschillende kankerafdelingen binnen het UZ-Gent en lokale initiatieven in het kader van kankerbestrijding.

VZW OIGO
www.oigo.be
Ondernemingsnummer 0894 827 572