Wij zoeken vrijwilligers voor LoLa4Life2.0

Klik op onderstaande foto om te zien waarvoor wij vrijwilligers zoeken en je in te schrijven als vrijwilliger. Lukt het niet dan kan je ook een mailtje sturen naar info@oigo.be of een telefoontje naar een van de bestuursleden.

LoLa4life2.0

Infoavond: Het is een ander jaar

Wandelen voor OIGO

Op zondag 15 september organiseerde vzw Over The Rainbow voor de achtste keer wandelen voor OIGO te Desselgem. Deelnemers konden kiezen uit een mooie wandeltocht van 5,10 of 15 km langs rustige wandelpaden en groene wegen.

Er waren 480 deelnemers, goed voor een opbrengst van €5000.  Alle opbrengsten gaan naar de vzw OIGO. Dit jaar steunt OIGO terug projecten binnen het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem. 

Heel veel dank aan Kimberley, Els en team.

De Waregemse gordel

Ruim een week vóór de grootste hitte in ons land, vond de 18de Waregemse Gordel plaats op zondag 14 juli. Het fiets- en wandelevenement startte aarzelend, met een malse regenbui in de voormiddag.  Gelukkig kwam de zon piepen ’s middags, waardoor nog heel wat gezinnen beslisten om deel te nemen.  Er werd afgeklokt op 2 200 deelnemers, wat perfect aansluit met het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Op vrijdag 13 september ging het bedankingetentje voor de meer dan 70 vrijwilligers door.  Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de cheque aan het goede doel te overhandigen.  Het werd geen ongeluksdag voor de aanwezige bestuursleden Annemie, Peter en Patrick van vzw Oigo, want ze mochten maar liefst 6 000 euro in ontvangst nemen.  De Waregemse afdeling van vzw Oigo (Opgeven is geen Optie) werd vertegenwoordigd door Kimberly De Frene en Els Rigole. 

Het bedrag zal besteed worden om, binnen het O.-L.-Vrouw-Ziekenhuis van Waregem, een ruimte in te richten welke specifiek dient voor de schoonheidsverzorging van kankerpatiënten. Er bestaat reeds een dergelijke ruimte doch de capaciteit is onvoldoende om alle patiënten te kunnen behandelen. Kankerpatiënten dienen een bepaalde vorm van verzorging te krijgen.

Met heel veel dank aan bestuur en werkgroep van de Waregemse Gordel !