Motoren voor OIGO op 8 september 2019

DAGINSCHRIJVING met klein ontbijt STEEDS MOGELIJK !

10 jaar geleden werd binnen OIGO het idee geopperd om een motorgebeuren te organiseren. Niet iedereen was even overtuigd, zou dit wel aanslaan, had dit wel een kans om te slagen?

In 2010 vond een eerste editie plaats, een 120 motorrijders vonden (bij wat minder weer) de weg naar het Kasteel van Laarne. Deze locatie zou 5 edities lang ons motorevenement verwelkomen.

Jaar na jaar deden wij meer ervaring op, bij een volgende editie werd er steeds rekening gehouden met de opmerkingen van het jaar voordien. Onze inspanningen werden ook jaar na jaar beloond, steeds meer motorrijders vonden de weg naar het Kasteel en wat later naar het domein De Brink in de dorpskern van Laarne.

Ondertussen zijn wij aan onze 10e editie toe, de voorbereidingen zijn reeds een aantal maanden aan de gang. De werkgroep stelt alles in het werk om van deze jubilieumeditie terug een succes te maken. Ter gelegenheid van deze jubileumeditie hebben wij ook gezorgd voor een leuk en praktisch aandenken waneer u vooraf inschrijft (1 per motor).

Zoals elk jaar staat Peter garant voor een boeiende rit waarbij heel wat mooie plekjes van het Pajottenland, Henegouwen en de Vlaamse Ardennen worden aangedaan.

Aan de succesformule van de vorige jaren wordt verder niet gesleuteld; een uitgebreid ontbijtbuffet, nagenieten in M & M’s Motorcafé en afsluiten met een uiterst verzorgde barbecue met zicht op het prachtig gerestaureerde gemeentehuis van Laarne.

Redenen genoeg dus om op zondag 8 september opnieuw af te zakken naar domein ‘De Brink’ in de dorpskern van Laarne!

Graag tot dan!

Lees verder

Toon en Sven gaan de Dodentocht stappen ten voordele van OIGO

Op vrijdag 9 augustus stappen Toon Raman en Sven Van Wassenhove, beiden uit Laarne, de 100 km Dodentocht in Bornem en dit ten voordele van OIGO VZW. Toon is niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 nam hij reeds deel samen met Jan Taghon van taverne-estaminet De Wastobbe in Laarne en zij verzamelden toen 1.000 euro voor OIGO VZW. Voor Sven is het zijn eerste deelname.

Met de opbrengst die Toon en Sven dit jaar bij elkaar zullen stappen zal OIGO VZW 250 exemplaren van het boekje ‘Chemo-Kasper’ aankopen voor het AZ Maria Middelares in Gent. Chemo-Kasper is een prentenboekje dat in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van kleurige tekeningen uitlegt wat kanker is en wat chemotherapie doet. Het steekt kinderen met kanker en hun familie, vriendjes en klasgenoten een hart onder de riem en maakt kanker bespreekbaar bij kinderen vanaf 5 jaar. Toon en Sven hopen op een opbrengst van om en bij de 2.000 euro.

Wil je Toon en Sven steunen dan kan je een gift doen op rekening nr. BE60 7440 7801 5170 met vermelding ‘OIGO’ en de naam van wie je steunt Toon of Sven of beiden. Diegene die een bedrag sponsort dat het totaal aantal gestapte kilometers van beiden het dichtst benadert zal uitgenodigd worden om samen met Toon en Sven de cheque te overhandigen aan OIGO VZW. De volgnummers van Toon en Sven zijn:

  • Antoon Raman: 6833
  • Sven Van Wassenhove: 9629

630 euro voor VZW OIGO dankzij VELT-Ecotuindagen

Op 1 en 2 juni organiseerde VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, hun Ecotuindagen. In Laarne stelde de familie Van Acker-Dekeyser hun Hoppertuin in de Meersstraat open voor het publiek. In tuin is 2 hectare groot en bevat naast een sier- en moestuin, een kruidentuin, en een boomgaard ook het Hopperbos, een aangeplant bos met inheemse bomen en struiken. De vele bezoekers konden even verpozen en genieten van de rust in een van de vele gezellige plekjes in de tuin. Er werden hen ook door de familie Van Acker-Dekeyser hapjes en drankjes aangeboden waarvan de opbrengst, 630 euro, nu geschonken werd aan VZW OIGO.

OIGO financiert medicatiepompen voor Netwerk Palliatieve Zorg Waasland

OIGO financiert dit jaar de aankoop van twee medicatie- of pijnpompen, ook wel spuitaandrijvers genoemd, voor het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland. De palliatieve thuiszorgequipe Waasland biedt patiënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving zoveel mogelijk comfort en een efficiënte pijnbehandeling.

Naast de behandeling van pijn wordt een spuitaandrijver ook opgestart om andere ongemakken zoals bij voorbeeld braken, onrust en ademhalingsproblemen efficiënt en snel te behandelen. Het apparaat werkt op een batterij en zorgt voor de toediening van de medicatie over een periode van meestal 24 uur. Door het gebruik van een spuitaandrijver kan de patiënt langer thuis blijven en hoeft hij niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. De kostprijs van een medicatiepomp is ongeveer 1.500 euro. Een delegatie van OIGO was aanwezig bij de officiële overhandiging van de medicatiepompen.

12de editie van “Fietsen voor OIGO” brengt 8.125 euro op.

Aan de vier fietstochten van de twaalfde editie van ‘Fietsen voor OIGO’ namen in totaal zo’n 500 fietsers deel. Zij verzamelden maar liefst 2.183 euro aan sponsorgelden voor het aantal gereden kilometers. Via de opbrengst van de hapjes en drankjes na de fietstochten ging dit bedrag nog flink de hoogte in.

Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook weer een “Fietsen voor OIGO ontbijt” georganiseerd. Bijna 350 ontbijters zorgden voor een opbrengst van 3.401 euro.

Het totale bedrag gaat naar het OIGO-project 2019.

De gelden zullen besteed worden aan de aankoop van een lasertoestel voor de behandeling van pijnlijke aften in de mond- en keelholte als gevolg van de chemobehandeling. Dit toestel is uniek, de pijnverzachting gebeurt quasi direct, de genezing binnen een paar dagen. Dit voor het Algemeen Stedelijk Ziekhuis Aalst en het Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis te Waregem.

Een deelproject dat ook gefinancierd wordt door OIGO is de inrichting van comfortabele en functionele gespreksruimtes in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas en in het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent en een ruimte voor schoonheidsverzorging in het Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis te Waregem.

In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Wetteren worden de kamers waarin de chemobehandeling plaats vindt, in een gezelliger jasje gestoken en opgefleurd met mooie natuurfoto’s. Dit allemaal om de behandeling van de patiënt wat aangenamer te laten verlopen. 

Het overbrengen van de slechte boodschap naar (klein)kinderen is vaak een heel moeilijke en pijnlijke gebeurtenis. Jeugdboekjes, op maat van jonge patiënten, kunnen helpen om deze ervaring voor beide partijen minder zwaar te maken.  OIGO financiert zulke boekjes voor het Algemeen Ziekenhuis Lokeren, het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent en het Palliatief netwerk Gent-Eeklo. Net zoals in de voorbije jaren worden ook in 2019 de verwendagenvoor patiënten van Laarne en Kalken, in behandeling of herstellende van kanker, ingericht. In samenspraak met de plaatselijke huisartsen zal aan de patiënten opnieuw de mogelijkheid worden geboden om een dagje te genieten in het gezelschap van andere lotgenoten. Voor veel patiënten de bevestiging er niet alleen voor te staan.