OIGO op bezoek bij Palliatief Netwerk Aalst-Dendermonde

OIGO financiert dit jaar de aankoop van comfortmatrassen, zitkussens en de aankoop van 3 medicatie- of pijnpompen voor het Palliatief Netwerk Aalst-Dendermonde en Gent-Eeklo.

De matrassen en zitkussens zijn bedoeld om decubituswonden te vermijden bij mensen die bedlegerig of niet meer mobiel zijn.

Een delegatie van OIGO was aanwezig bij de officiële overhandiging van de medicatiepompen.

hoofdkoeltoestel voor OLV ziekenhuis Waregem

Op woensdag 7 februari waren enkele bestuursleden van OIGO, samen met Kimberly en Els van de VZW Over The Rainbow aanwezig in het OLV Ziekenhuis te Waregem ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de nieuwe ijskap.

Voor veel mensen is het verliezen van het haar tijdens de behandeling mentaal zwaar om dragen, hun zelfbeeld krijgt dan vaak een flinke deuk. Een hoofdkoeltoestel (ook wel ijskap genoemd) voorkomt of beperkt het haarverlies.

In 2014 financierde OIGO de aankoop van een eerste toestel voor de oncologiepatiënten. Heel wat patiënten werden hiermee al geholpen, de vraag overschreed al snel de capaciteit van 1 toestel.

Sedert een aantal jaren organiseert de VZW Over The Rainbow met succes de Valentijnsloop en Wandelen voor OIGO. Dank zij de opbrengst van beide organisaties konden voldoende fondsen worden verzameld om een tweede, en meteen ook dubbele ijskap aan te kopen. Die zal worden ingezet in de zorg voor de patiënten van het OLV Ziekenhuis in Waregem.

Rit van de Gouverneur op 7 april 2018

Een blijvend eerbetoon van de Leierenners aan hun eregouverneur André Denys, zo kan je de Klassieker van het Goede Doel het best omschrijven. André Denys (Gistel, 6 januari 1948 – Gent, 13 mei 2013) was gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en jarenlang lid van WTC De Leierenners uit Zulte.

Als goede doel kiezen de Leierenners opnieuw OIGO , samen met MFC Heynsdaele

http://www.klassiekervanhetgoededoel.be/

 

OIGO financiert communicatiemap voor patiënten oncologie in AZ Sint-Lucas Gent

V.l.n.r: Michiel De Cooremeter en Danny De Vogelaere (OIGO), het verplegend personeel van het multidisciplinair oncologisch centrum AZ Sint-Lucas Gent, Richard Paelinck en Peter Lippens (OIGO)
OIGO was te gast bij het AZ Sint-Lucas te Gent ter gelegenheid van de overhandiging van de eerste exemplaren van de communicatiemap die OIGO heeft gefinancierd. Patiënten van het multidisciplinair oncologisch centrum krijgen voortaan een handige communicatiemap om de communicatie tussen patiënt, de huisarts, de specialist en iedereen die betrokken is bij de behandeling te verbeteren.
De map is een houvast tijdens de behandeling en omvat o.a. medicatieschema’s, info over behandeling en bijwerkingen, een dagboek en contactgegevens. De patiënt ontvangt deze communicatiemap op het ogenblik dat de diagnose van kanker wordt gesteld. OIGO zorgt op deze manier voor een stukje meer comfort voor de patiënt tijdens de behandeling.

 

 

Project 2018

Een aangename en functionele gespreks- of ontmoetingsruimte is stilaan een must in elk hedendaags ziekenhuis.

Vanuit de afdeling hematologie/pneumologie  van het UZ Gent kregen wij de vraag om 2 ruimtes om te vormen tot een ruimte waarbinnen een slecht-nieuws gesprek op een discrete manier kan gebeuren, een plek om zich als patiënt of bezoeker even te kunnen afzonderen, ….. een plaats waar men zich even niet meer in het ziekenhuis waant.

Daarnaast financieren wij de aankoop van een lasertoestel voor de behandeling van pijnlijke aften in de mond- en keelholte als gevolg van de chemobehandeling. Dit toestel is uniek, de pijnverzachting gebeurt quasi direct, de genezing binnen een paar dagen.

De zorgmap, als houvast voor de patiënt tijdens zijn behandeling, is volop in gebruik. In deze map vindt de patiënt ondermeer informatie omtrent zijn ziekte, de behandeling die hij zal moeten volgen, informatie omtrent voeding, medicatie, enz…. In deze map is er ook plaats om diverse afspraken in het kader van zijn behandeling te noteren, voorschriften voor medicatie te klasseren, allerlei informatie zoals contactgegevens van bepaalde diensten, specialisten, enz…

Voor de nieuwe druk kan het Oncologisch Centrum van het UZ Gent terug rekenen op onze financiële tussenkomst.

+++++

Tijdens de laatste levensfase is het comfort van de kankerpatiënt van het allergrootste belang. Sinds een aantal jaren werken wij samen met het Palliatief Netwerk Aalst-Dendermonde en Gent-Eeklo.

OIGO financiert dit jaar de aankoop van comfortmatrassen, zitkussens en de aankoop van 3 medicatie- of pijnpompen. De matrassen en zitkussens zijn bedoeld om decubituswonden te vermijden bij mensen die bedlegerig of niet meer mobiel zijn.

+++++

In 2015 werd binnen het Maria Middelares Ziekenhuis het project ‘Psycho-educatie voor kinderen voor en door kankerpatiënten’ opgestart. Dit project voorziet in een aantal kinderboeken die helpen om de slechte boodschap op maat van het kind te brengen. De respons op dit project is bijzonder groot. Voor dit jaar voorzien wij in een aanvulling van deze kinderboekjes.

Voortaan kunnen de patiënten van de dagkliniek oncologie, tussen de behandelingen door genieten van een relaxmoment in één van de 2 elektrische relax- en massagezetels die wij voor deze dienst aankopen. Met deze zetels hopen wij de behandeling voor de kankerpatiënt wat aangenamer en relaxer te maken.

+++++

Voor de palliatieve afdeling van het Jan Palfijn Ziekenhuis worden 3 relaxzetels aangekocht.

+++++

In het voorjaar zijn er onze verwendagen voor patiënten die in behandeling of herstellend zijn. Ervaringen kunnen delen met iemand die voor dezelfde uitdagingen staat, vormt voor velen een extra stimulans.

In het najaar staat een nieuwe infoavond gepland rond een kanker-gerelateerd thema. Tijdens de laatste edities mochten wij telkens een volle zaal verwelkomen, het beste bewijs dat er nood is aan informatie over deze vreselijke ziekte.